Rechtspraak.nl best bezochte website onder rechtenstudenten, Twitter niet populair

Rechtspraak.nl is de best bezochte website onder rechtenstudenten: 74% bezoekt de site regelmatig. Advocatie staat met 56% op plaats twee van de best bezochte websites, Ars Aequi en Recht.nl volgen op een gedeelde plaats drie met 46%. Dat blijkt het onderzoek van organisatie Berenschot en Advocatie onder rechtenstudenten, waarvan verslag in het vorige week gepubliceerde Advocatie Magazine.

Bij de social media staat Facebook met 81% bovenaan, gevolgd door LinkedIn met 71%. Instagram wordt door 54% gebruikt. Twitter boeit de nieuwe generatie juristen kennelijk maar heel weinig: slechts 14% zegt daar actief te zijn.

We hebben dit jaar voor het eerst gevraagd of rechtenstudenten ook niet-juridische vakken volgen. Bijna 50% van de respondenten beantwoordt de vraag met nee. Een kwart van de deelnemers aan het onderzoek heeft zich naast de juridische vakken bezig gehouden met economie. Andere vakken zijn filosofie (10%), psychologie (12%), sociologie (10%) of politicologie (7%). Slechts 4% van de rechtenstudenten heeft iets gedaan met informatica.

Klik hier voor Advocatie Magazine: Rechtenstudenten, toekomstverwachtingen en arbeidsmarktoriƫntatie

    | Mail de redactie | Print