'Scheidingsbegeleiding moet gericht zijn op het minimaliseren van psychisch lijden'

(Echt)scheidingen worden primair vanuit een juridische invalshoek geregeld, terwijl veel problemen voor, tijdens of na de scheiding een psychologische achtergrond hebben. In het nieuwe boek Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding door Bela de Vries wordt een scheiding beschouwd als een juridisch en biopsychosociaal proces.

Professionals die werken met scheidende ouders en hun kinderen krijgen een nieuw gemeenschappelijk fundament aangereikt, met nieuwe definities en begrippen. Dit fundament biedt twee mogelijkheden: 

Ten eerste kan op basis van een gemeenschappelijk fundament multidisciplinair en methodische onderzoek gedaan worden. Daarnaast kunnen juristen, psychologen en gezinsmanagers of andere medewerkers van gecertificeerde instellingen hun werkwijzen en begeleiding van ouders en kinderen beter op elkaar laten aansluiten, omdat zij werken vanuit hetzelfde model. De expertise uit het hoofdberoep wordt natuurlijk behouden. 

In de plaats van een focus op meningsverschillen, grieven en verwijten, is dit model gericht op het reduceren van stress en psychisch lijden bij ouders en kinderen ter bevordering van een voortvarend, toekomstgericht veranderingsproces, zoals het gezinstranformatieproces. Vanuit een nieuwe, integratieve kijk op scheidingsbegeleiding, en na grondige analyse van de problemen en onderzoeksbevindingen, reikt dit boek zowel een theoretisch kader als praktische instrumenten en een aantal aanbevelingen aan voor alle professionals werkzaam in het scheidingsdomein.

Bela de Vries, psycholoog NIP, houdt een gedegen onderbouwd pleidooi voor een integratieve aanpak en introduceert daartoe drie nieuwe scheidingsspecialisten: de T-shaped psycholoog, de U-shaped jurist en de T-shaped gezinsmanager. 

Een boek dat zowel scheidingsdeskundigen als andere hulpverleners nieuwe inzichten en praktische handvatten aanreikt, die verder reiken dan de grenzen van het eigen vakgebied. 

Wees welkom op de boekpresentatie, op 25 juni 2019 in de Glazen Zaal in Den Haag. Aanmelden kan bij uitgever Peter Frissen: p.frissen@sdu.nl  

Datum: 25 juni 2019, 16.00 uur (inloop vanaf 15.30 uur)
Locatie: Glazen Zaal, Prinsessegracht 26, Den Haag (route naar de locatie)
Titel: Terugdringen van psychisch lijden van ouders en kinderen bij scheiding - Een brug tussen psychologie en recht. Analyse en aanbevelingen voor integratieve scheidingsbegeleiding. 
Auteur: Bela de Vries (over de auteur)

    | Mail de redactie | Print