Schikking vereist meer nauwkeurige waarheidsvinding door onafhankelijke expert

Feiten maken het recht, maar niet alle rechtsfeiten doen de waarheid recht. Procesondersteuning door experts, bijvoorbeeld met kennis van forensische accountancy, waardering of e-discovery, heeft tot doel die waarheidsvinding te bevorderen. Wellicht wacht u de uitspraak in eerste aanleg af om pas daarna tot verdere investering in waarheidsvinding te beslissen, maar dan kunt u al op 1-0 achter staan. Bovendien, is een rechterlijke uitspraak wel de meest wenselijke uitkomst?

Door Peter Schimmel, Forensic & Investigation Services bij Grant Thornton

Grant Thorton Forensic & Dispute Resolution Canada heeft in februari 2015 een onderzoeksstudie gepubliceerd: National Litigation Survey Report, trend, issues, challenges and opportunities in Canada’s litigation landscape. Deze studie geeft voeding aan de gedachte dat schikken loont en dat een schikking wordt gezien als een wenselijke en succesvolle uitkomst van een procedure. Op zich geen vreemde gedachte als je bedenkt dat schikken beide partijen een goed gevoel kan geven over de uitkomst van een procedure. Maar sturen op een schikking verlangt mogelijk wel een andere koers wat betreft de feitenvergaring.

Rechtsfeiten zijn van belang binnen de gebruikelijk rechtsgang, maar als het om schikken gaat, zal het sterkste argument op basis van feitelijke toedracht prevaleren. Nog meer dan in de gang naar de rechter gaat het er dan om uw gelijk te bewijzen, want dilemma’s moeten dan tussen partijen worden opgelost in plaats van door de rechter. Daar komt de expert goed bij van pas. Want, u bent weliswaar de meester van het woord, maar bent u dat ook als het over cijfers of digitale data gaat? Binnen uw privilege kan de expert u bijstaan om uw kennis en kunde op een bepaald thema te versterken, maar u kunt hem ook direct inzetten om bepaalde meer technische kwesties uit de weg te helpen, vaak in samenspraak met de deskundige(n) van uw wederpartij.

Steeds vaker speelt techniek een grote rol bij geschilbeslechting. Wie de digitale data het beste (en vaak het snelste) weet te ontsluiten en vervolgens weet te beheersen, staat op voorsprong. Er zijn nog weinig advocaten die goed doorzien dat digitale data niet slechts bestaan uit de letters die op het scherm zijn te ‘toveren’, maar uit veel meer bits en bytes bestaan, die inzicht bieden in de werkelijke toedracht. U haalt daarom veel meer uit digitale data met deskundige ondersteuning.

Kortom, de expert heeft u en uw cliënt iets te bieden dat van meerwaarde is. Maar welke expert kiest u? Natuurlijk werkt u graag met vertrouwde bekenden, maar is hij of zij ook de specialist die u nodig heeft, degene die u van de nodige tegenspraak voorziet en zijn nek durft uit te steken wanneer dat nodig is? De Canadese studie wijst uit dat het de voorkeur heeft een onafhankelijke expert in te huren, die wordt geselecteerd op referenties en die goed past bij de specifieke casus.

Tevens komt uit deze studie naar voren dat de kosten van de expert niet de grootste zorg zijn. Toch ervaren wij keer op keer dat kosten-efficiënte ondersteuning ook de procesvoering ten goede komt, omdat dan telkens afwegingen gemaakt worden over nut en noodzaak van onderzoekstappen. Denk daarbij ook aan kostenmodellen voor e-discovery. Betalen per gigabyte wordt in een tijd van groeiende terabytes een kostbare affaire, maar daar zijn oplossingen voor.

Grant Thornton Forensic & Investigation Services is gespecialiseerd in litigation support en graag bereid om u op basis van een schat aan ervaring bij te praten over uw mogelijkheden met onze expertise meer succesvol te worden in procesvoering. U hoeft ons slechts de vraag te stellen.

    | Mail de redactie | Print