Sleeping with the Enemy: Boekel advocate krijgt de zak

Boekel De Nerée (BDN) heeft een senior counsel van de vastgoedsectie via de kantonrechter ontslagen, nadat bleek dat ze een liefdesrelatie met een senior partner van concurrent Lexence had verzwegen. Dat blijkt uit een beschikking van de kantonrechter over de zaak van eind september. Lessen voor iedereen die de lakens deelt met de concurrent.


Drie dagen na het tekenen van haar arbeidscontract in maart 2009, werd de advocate op het matje geroepen door het bestuur van Boekel omdat het gerucht rondging dat ze een relatie had met een Lexence partner, die net als zij werkzaam was in de vastgoedwereld. De advocate ontkende die geruchten. "We vinden elkaar wel leuk en daar verbinden mensen conclusies aan, maar we hebben geen relatie," aldus haar verklaring in de beschikking van de kantonrechter. Het Boekel-bestuur zag daarop geen bezwaren, de advocate ging de zomer daarop aan de slag.

De geruchten bleven echter ook in 2010 aanhouden. Snitches van Lexence vertelden dat het gerucht over een relatie met de partner ook al op hun kantoor rondging toen een benoeming tot salary partner voor de advocate op handen was. Bij Lexence werd dat binnen één sectie niet kosher geacht, en bleken er in het verleden al eerder advocaten vertrokken te zijn om dezelfde reden. BDN kwam uiteindelijk achter de waarheid: op een reünie van oud-kantoorgenoten bevestigde een andere partner van Lexence dat de twee inderdaad een relatie hadden.

Onrust
"Wel leuk" bleek héél erg leuk te zijn. De advocate bleek zelfs al samen te wonen met de Lexence partner. De advocate bracht volgens Boekel eind mei van dit jaar zélf het nieuws dat ze al drie maanden hokte met de partner. Boekel vond dat onaanvaardbaar omdat vertrouwelijke informatie zomaar bij de concurrent terecht kon komen. Bovendien had ze de waarheid verzwegen en was de advocate volgens BDN niet bereid mee te werken aan overplaatsing naar een andere sectie. Ook probeerde ze kongsi's te smeden onder de Boekel juristen. "[X] creëert onrust binnen kantoor," stelt Boekel in het verzoek tot ontslag.

De verhoudingen verslechterden toen een vastgoedpartner van BDN toegang tot haar e-mailbox wilde tijdens haar vakantie. De advocate was woedend, maar gaf uiteindelijk toestemming. Boekel was haar inmiddels helemaal zat en wilde van haar af - zonder vergoeding. De gang naar de kantonrechter was een feit.

Verweer
De advocate was het uiteraard niet met Boekel's voornemen eens en wilde een hoge vergoeding bij eventueel ontslag. Bovendien werd er een "naargeestig beeld" van haar geschapen. Verder verweerde ze dat haar privacy was geschonden omdat de discussie over de zaak in alle openbaarheid werd gevoerd.

Ook had ze helemaal niet zelf verteld in mei dat ze al drie maanden samenwoonde. De relatie was pas enkele weken aan de gang. Ze wilde ook nog de deken laten bemiddelen, maar dat voorstel werd door Boekel afgeschoten, beweerde ze. Bovendien is Boekel De Nerée helemaal niet zo'n grote concurrent als het kantoor wel beweert. En ze werd ongelijk behandeld; er zijn ook andere Boekel-advocaten die een relatie hebben met juristen van andere advocatenkantoren, voerde ze aan. De geleden schade was groot.

De kantonrechter zag meer in de argumenten van Boekel en vond de belangen van het kantoor groter dan die van het eerbiedigen van haar persoonlijke levenssfeer. Vragen naar de relatie door BDN kon door de beugel, vond de magistraat. Er zouden wel eens loyaliteitsconflicten kunnen ontstaan. Wat als BDN een cliënt of een jurist van Lexence wil binnenhalen? Medewerkers van Boekel moeten zich vrij voelen zaken te bespreken met aanwezigheid van de advocate, vond de rechter. "Niet valt in te zien hoe daar werkafspraken over kunnen worden gemaakt, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan het volwaardig functioneren van X als senior counsel binnen het huurrechtteam," aldus de beschikking.

Voorts had de advocate open kaart moeten spelen over de relatie, oordeelde de rechter, die het tijdsbestek van enkele weken tussen het beweerde moment van het aangaan van de relatie en het samenwonen wel erg kort vond. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden per 15 oktober. De advocate krijgt € 10.000 bruto mee.

    | Mail de redactie | Print