Staat mag de advocaatkosten van rechter Westenberg betalen

Het betalen van de procedures voor oud-rechter Westenberg is niet onrechtmatig jegens advocaat Hugo Smit, "omdat de Staat in de procedures waarin de rechter als eiser optrad (mede) heeft gehandeld als werkgever van de betrokken rechter en omdat de integriteit van de rechterlijke macht in het geding was". Dat heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam gisteren bepaald. Ook de afspraak om de procedure te betalen waarin oud-rechter Westenberg gedaagde is, wordt niet onrechtmatig geacht.

De eis van Smit om alle stukken en declaraties te ontvangen, is deels ingewilligd, zo blijkt. "Kort voor de behandeling van het kort geding heeft de Staat aan de advocaat inmiddels afschriften van de declaraties (met daarop de totaalbedragen) verschaft en inzicht gegeven in de tot heden voor de oud- rechter betaalde bedragen. De voorzieningenrechter oordeelde vandaag dat de advocaat met deze gegevens (in combinatie met zijn eigen processtukken) over voldoende informatie beschikt om zijn procedure naar behoren te kunnen voeren."
    | Mail de redactie | Print