Symposium Civiele Cassatie - Universiteit Leiden, Dinsdag 4 december 2012, 15.00 tot 19.00 uur te Leiden

Sinds 1 juli 2012 hebben we in Nederland een nieuw regime voor cassatiezaken. Voorts kan de Hoge Raad bepalen welke zaken hij in behandeling neemt.
Wat zijn de eerste ervaringen? Wat zijn de contouren van het nieuwe 'cassatielandschap'? Tijdens het symposium zullen gerenommeerde sprekers uit de cassatiepraktijk op deze vragen ingaan.

Sinds 1 juli 2012 hebben we in Nederland een nieuw regime voor cassatiezaken. Voorts kan de Hoge Raad bepalen welke zaken hij in behandeling neemt.
Wat zijn de eerste ervaringen? Wat zijn de contouren van het nieuwe 'cassatielandschap'?

Zie bijvoorbeeld HR 28 september 2012, NJ 2012, 548 en de zaken over arbeidsongevallen, afgedaan met artikel 81 RO, waaronder HR 19 oktober 2012, LJN BX7591 (zie onderdeel 3.7.2 van de conclusie).

Tijdens het symposium zullen gerenommeerde sprekers uit de cassatiepraktijk op deze vragen ingaan.

Cursusleiding:

  • Prof.mr. A.G. Castermans, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden. (tevens dagvoorzitter)
  • Mr. M.E. Bruning, cassatieadvocaat te Den Haag (Lawyers' Specialist).

Sprekers:

  • Mr. E.J. Numann, voorzitter van de civiele kamer van de Hoge Raad

  • Prof. mr. H.A. Groen, voorzitter Commissie Vakbekwaamheidseisen Civiele Cassatieadvocatuur, Honorair Hoogleraar Cassatie en Procesrecht Universiteit Maastricht

  • Mr. D.M. de Knijff, cassatieadvocaat te Den Haag (Ekelmans & Meijer Advocaten), portefeuillehouder cassatie Raad van Toezicht van de Haagse Orde van Advocaten, bestuurslid van de Vereniging Civiele Cassatie Advocaten

  • Prof.dr. mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, hoogleraar burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht aan de Universiteit van Tilburg (oud-cassatieadvocaat bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn).

De bijeenkomst wordt afgesloten met een 'walking dinner', bij welke gelegenheid u met vakgenoten en sprekers kunt napraten.

Programma:
In elke bijdrage is discussieruimte ingebouwd

14:30 - 15:00 uur: Ontvangst met koffie/thee, registratie
15:00 - 15:30 uur: Welkom en inleiding door prof.mr. A.G. Castermans
15:30 - 16:20 uur: Prof.mr. H.A. Groen (vanuit het perspectief van de vakbekwaamheidseisen)
16:20 - 17:10 uur: Mr. D.M. de Knijff (vanuit het perspectief van de advocatuur)
17:10 - 17:20 uur: Pauze 17:20 - 18:10 uur: Mr. E.J. Numann (vanuit het perspectief van de Hoge Raad)
18.10 - 19.10 uur: Forumdiscussie onder leiding van de dagvoorzitter
Als vakreferent zal aanwezig zijn Prof.dr.mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai
19.10 uur: Afsluiting door dagvoorzitter
19.15 uur: Aanvang 'Walking Dinner'

Het symposium is tevens de 'lancering' van de nieuwe opleiding Civiele Cassatie die in 2013 wordt aangeboden; nadere informatie ontvangt u bij inschrijving.

Meer informatie: www.paoleiden.nl/SCC2012 of neemt u contact op via pao@leidenuniv.nl / 071 - 527 8666.

    | Mail de redactie | Print