Universiteiten trappen op de rem inzake Beroepsopleiding

De faculteitsbesturen van de universiteiten Utrecht, Leiden en Amsterdam (UVA en VU) zijn tot de conclusie gekomen dat het onmogelijk is om september 2013 te starten met een nieuwe Beroepsopleiding Advocatuur. Volgens de faculteiten is het niet mogelijk om "binnen de termen van de offerte-aanvraag een goed onderwijsprogramma te garanderen, de organisatie goed in kaart te brengen en een realistische en haalbare exploitatie te ontwikkelen."

Bovendien is de voorbereidingstijd van januari - augustus 2013 onvoldoende om het gewenste programma goed voor te bereiden. "De onzekerheden en risico's zijn te groot en de faculteiten willen niet gokken met kwaliteit en financi├źn," aldus de faculteiten in een brief aan de Orde.

De faculteitsbesturen hebben besloten geen offerte uit te brengen en hebben de Orde bericht "het te betreuren dat die een zodanige tijdsdruk op de procedure heeft geplaatst dat het ontwikkelen van een goed plan onmogelijk is".

Zij zijn echter voornemens om te onderzoeken of het mogelijk is gezamenlijk leerlijnen aan te bieden in de geaccrediteerde vorm - dus als concurrent van de nieuwe beroepsopleiding. Daarvoor starten de activiteiten wanneer - waarschijnlijk half november aanstaande - de accreditatie-voorwaarden door de Orde bekend worden gemaakt. "Het faculteitsbestuur doet een beroep op docenten mee te werken aan de eigen, nieuw op te zetten leerlijnen. Het verzoekt de medewerkers om op de verzoeken van derden met betrekking tot de Beroepsopleiding Advocatuur eerst in overleg te treden met de decaan teneinde te voorkomen dat de inzet van eigen medewerkers aan de nieuw op te zetten eigen leerlijnen onder druk komt te staan."

Marjan van der List, portefeuillehouder Beroepsopleiding Advocaten in de Algemene Raad van de Orde, zegt dat ze over deze kwestie nog niet kan communiceren, omdat het gunningsproces nog loopt. Begin december loopt dat proces af, daarna kan ze er meer over zeggen.

Hetzelfde zegt communicatieadviseur Janneke Doornebal van de Orde. Wat zij wel kan toevoegen is dat het curriculum en de vakbekwaamheidseisen samen met de universiteiten zijn opgesteld. Ook vertegenwoordigers van de betreffende universiteiten waren aanwezig toen in juli de opzet van de opleiding met geïnteresseerden werd besproken, aldus Doornebal.

Klik hier voor de brief

    | Mail de redactie | Print