Van Traa verliest kort geding om verbod op stroomonderbreking

Advocatenkantoor Van Traa heeft begin dit jaar met een kort geding geprobeerd te voorkomen dat Stedin Netbeheer gedurende kantooruren onderhoud aan het stroomnet zou plegen, waardoor het kantoor een dagdeel geen electriciteit zou hebben. In het vorige week gepubliceerde vonnis stelt de rechter dat de onderbreking geen tekortkoming in de nakoming van aansluit- en transportovereenkomst oplevert.

Van Traa vindt dat Stedin de werkzaamheden 's nachts moet uitvoeren. Volgens het kantoor is het tijdens kantooruren afsluiten van de elektriciteitsvoorziening onrechtmatig ‘gezien de aard en omvang van de schade’ die daaruit voortvloeit voor Van Traa en de overige in Minervahuis II gevestigde bedrijven en instanties. ‘De zorgvuldigheid die Stedin (...) moet betrachten is ver te zoeken,’ aldus het kantoor.

De rechtbank Rotterdam stelt dat Stedin met de stroomonderbreking de zorgplicht – neergelegd in de algemene voorwaarden – niet schendt. ‘Stedin stelt zich op het standpunt dat van haar in alle redelijkheid niet kan worden verwacht dat zij, omdat aangeslotenen overdag en ’s avonds elektriciteit nodig hebben, alleen ’s nachts werkzaamheden uitvoert. De voorzieningenrechter onderschrijft dit standpunt.’

De rechter stelt verder dat niet aannemelijk is dat de advocaten van Van Traa helemaal niet meer zouden kunnen werken. ‘Dossiers die zijn opgeslagen op een server kunnen – zoals Stedin tijdens de mondelinge behandeling van dit kort geding heeft opgemerkt – bijvoorbeeld van tevoren worden gekopieerd naar het bureaublad van een laptop, jurisprudentie- en/of literatuuronderzoek kan via een (andere) wifi-verbinding worden gedaan, en telefoontjes kunnen worden gepleegd vanaf een mobiele telefoon en ontvangen via een tijdelijk ingeschakeld callcenter waarnaar het algemene telefoonnummer van Van Traa kan worden doorgeschakeld,’ stelt de rechter.

En dan is er nog de mogelijkheid van een aggregaat. Volgens Van Traa onmogelijk vanwege de vereiste vergunning, waarvan de aanvraag minimaal acht weken duurt. Stedin heeft de gemeente echter gevraagd of de aanvraag met spoed behandeld zou kunnen worden, en het antwoord op die vraag was ja. ‘Nu Van Traa zelf geen navraag heeft gedaan bij de gemeente, moet het ervoor worden gehouden dat deze informatie juist is,’ aldus de voorziengenrechter.

Klik hier voor het vonnis

 

    | Mail de redactie | Print