Volg de éénjarige opleiding tot ICT-jurist van ICTRecht Academy

Vrijwel elk rechtsgebied krijgt tegenwoordig te maken met vraagstukken rondom het ICT-recht. Deze kenmerken zich door een hoog niveau aan technische complexiteit, en raken veel rechtsgebieden tegelijk. Volg de opleiding tot ICT-jurist van ICTRecht Academy en leer meer over privacy, auteursrechten, contracteren en meer!

De ICT-jurist is de bruggenbouwer van de toekomst
“Wat wij horen uit de markt, is dat er vooral behoefte is aan een combinatie van inhoudelijke deskundigheid en praktische toepasbaarheid," aldus ICT-jurist Arnoud Engelfriet, opleidingsdirecteur van de ICTRecht Academy. “Bij ICT-rechtelijke vraagstukken moeten knopen worden doorgehakt terwijl de juridische kant nog lang niet uitgekristalliseerd is. In onze opleiding leren we advocaten en bedrijfsjuristen dan ook om precies dat te doen.” Bij de opleidingen staat de praktijk voorop. Na de theorie doorgenomen te hebben, gaat u aan de slag. De opleidingen kennen onder meer onderhandelcasussen, contracten screenen met Artificial Intelligence en zelf met tools ontdekken hoe cookies werken.

Meer over de opleiding
De opleiding tot ICT-jurist kan worden gevolgd op het niveau adviseur: behaal een basisniveau aan juridische en technische kennis en skills en word een jurist die binnen een team zelfstandig een klant kan adviseren. Wie meer wil, en al een aardige voorkennis heeft, kan zich aanmelden voor het niveau senior adviseur. Deze opleiding – met een pittig examen – geeft u een grondig niveau aan kennis en skills, nodig voor complex advies en onderhandelingen. Daarnaast is er speciaal voor de focus op privacy en technologie ook het eveneens uitdagende niveau senior privacyjurist.

Aanmelden voor deze opleiding

Juridische trainingen door ICTRecht Academy
ICTRecht Academy verzorgt al jaren juridische trainingen op het gebied van onder meer: privacy, contracteren, cloud, legal tech en e-commerce. Wij zijn een door de Nederlandse orde van advocaten erkende opleidingsinstelling. Bezoek onze website ictrecht.nl/trainingen voor meer informatie.

    | Mail de redactie | Print