Volgend kantoor van aan faillissementsfraude gelinkte notaris omgevallen

Notariskantoor SBS Legal in Amstelveen, het kantoor van de geschorste en van betrokkenheid bij faillissementsfraude verdachte notaris Robert Buurke, is vorige week failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. Enkele weken eerder ging ook Anotaris in Bunnik failliet, het kantoor van een andere (kandidaat-)notaris die verdachte is in dezelfde faillissementsfraudezaak.

In hoeverre de aanhouding en schorsing (sinds half juni) van Buurke de directe oorzaak van het faillissement vormen, is de belangrijkste onderzoeksvraag voor curator Derk van Geel (Fort Advocaten). Hij spreekt van ‘een bijzondere situatie’. “Volgens Buurke heeft de door de KNB aangestelde waarnemer zijn werk niet goed gedaan, waardoor er onvoldoende inkomsten binnenkwamen en de rekeningen niet meer konden worden betaald,” zegt Van Geel. “De waarneming was voor rekening en risico van de notaris.”

Onduidelijk is of deze waarnemer ondanks het faillissement nog enige tijd door zal gaan met de afhandeling van dossiers. Daarnaast zegt de curator te hebben begrepen dat er nog veel opdrachten in behandeling zijn bij SBS Legal – of zijn ondergebracht bij andere notariaten – en dat de derdengeldenrekening zelfs een overschot vertoont. “Cliënten hoeven zich zodoende geen zorgen te maken over hun geld.” Van Geels eerste faillissementsverslag volgt uiterlijk eind deze maand.

Buurke werd half juni aangehouden na onderzoek door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), evenals kandidaat-notaris en Anotaris-eigenaar Job Broos en een derde (kandidaat-)notaris. De drie werden vlak na hun aanhouding voor onbepaalde tijd geschorst door de KNB. Het Openbaar Ministerie verdenkt hen van valsheid in geschrifte en betrokkenheid bij faillissementsfraude.

De notarissen zouden als facilitator hebben opgetreden bij het begeleiden van ondernemingen naar een faillissement, waardoor de schulden van deze bedrijven uiteindelijk niet werden betaald. Volgens het OM zijn de notarissen betrokken geweest bij de aandelenoverdrachten van vele bedrijven die onderwerp van onderzoek zijn in deze zaak.

Enkele kranten schreven recentelijk over de manier waarop zowel Anotaris als SBS Legal zouden hebben bijgedragen aan de fraude. De bij faillissementsfraude betrokken bedrijven werden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel op de adressen van onwetende particulieren gezet. Het bedrijf ging vervolgens failliet, waarna de bewoner van het gekozen adres werd bedolven onder de rekeningen en aanmaningen van schuldeisers gericht aan de failliete vennootschap.

In totaal werden er vijf verdachten aangehouden in de zaak. De drie verdachte notarissen hebben een kleine twee weken in voorarrest gezeten.

 

    | Mail de redactie | Print