Voorwaardelijke celstraffen en vrijspraak voor notarissen in fraudezaak

In een omvangrijke fraudezaak met plof-BV’s zijn twee voormalig (kandidaat-)notarissen maandag door de rechtbank Amsterdam ieder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en een taakstraf van 240 uur. Een derde kandidaat-notaris die van betrokkenheid werd verdacht, is vrijgesproken.

De drie notarissen van de toenmalige kantoren Anotaris (Bunnik) en SBS Legal (Amstelveen, beide failliet gegaan) werden in juni 2016 aangehouden na een groot onderzoek door de FIOD. Het OM beschuldigde hen ervan faillissementsfraude te hebben gefaciliteerd door mee te werken aan een reeks ongebruikelijke overdrachten van bijna failliete BV’s (‘plof-BV’s). Zij meldden deze transacties bovendien niet bij de Financial Intelligence Unit, wat zij wel hadden moeten doen, aldus het OM.

De hoofdverdachte in de zaak is veroordeeld tot achttien maanden cel en 50.000 euro boete. Hij presenteerde zich als een bedrijvendokter die in de periode 2010-2016 tientallen bijna failliete bv’s met schulden opkocht, om deze vervolgens voor een schijntje over te dragen aan katvangers, soms voor slechts één euro. De katvangers hoefden vervolgens enkel nog aan de Kamer van Koophandel te melden dat de BV was opgeheven, als deze niet al failliet was gegaan.

Vlak voor deze zogenoemde turboliquidaties haalden de nieuwe eigenaren snel alles van waarde uit de boedel. Op deze manier werden crediteuren zwaar benadeeld en werden er miljoenen euro’s binnen een netwerk van diverse bankrekeningen doorgestort. Zowel de herkomst als de eindbestemming van de gelden waren nauwelijks te achterhalen. Alleen al de Belastingdienst zou dankzij de praktijken veertien miljoen euro zijn misgelopen.

Twee van de drie notarissen zijn maandag veroordeeld voor het niet melden van enkele verdachte transacties in het kader van de Wwft, onder wie voormalig notaris Robert Buurke. Wel zijn zij beide vrijgesproken van deelname aan een criminele organisatie en het niet verrichten van een verscherpt cliëntenonderzoek. ‘Het dossier bevat onvoldoende concrete informatie - bijvoorbeeld uit de notarisdossiers - over welk onderzoek er door verdachte wel, en welk onderzoek er door verdachte niet is uitgevoerd dat wel uitgevoerd had moeten worden,’ aldus de rechtbank Amsterdam.

De voorwaardelijke straffen vallen fors milder uit dan de eis van het OM (twee jaar cel), vanwege een beperktere bewezenverklaring en overschrijding van de redelijke termijn. De vrijgesproken notaris, voormalig Anotaris-eigenaar Job Broos, vervulde volgens de rechtbank enkel de rol van waarnemer. Hij volgens de rechter geen contact met de medeverdachten en liet al het voorbereidend werk over aan zijn veroordeelde collega over. Hij passeerde enkel de aktes.

Klik hier voor een van de uitspraken

 

    | Mail de redactie | Print