Vrouwen in de Top 10 van kantoren: men draait stationair

Blijkens volgende week vrijdag te presenteren Stand van de Advocatuur 2012 werken er thans 819 vrouwen bij de Top 10 van advocatenkantoren. Vorig jaar waren dat er 818. Op basis van dat cijfer is men wellicht geneigd om te stellen dat het niet goed gaat met de diversiteit aan de top, maar het is van belang om andere cijfers in ogenschouw te nemen.

Vorig jaar werkten 1.946 advocaten bij de Top 10, dit jaar zijn dat er 1.910. Dat is minus 36 advocaten, en dat zijn - op één na dus - allemaal mannen. Procentueel nam het aandeel vrouwen toe van 42% naar 42,9%. In de editie het jaar daarvoor - 2010 - was dat 40,9%.

Hierbij moet worden opgemerkt dat er op langere termijn heel erg weinig beweging zit in het vrouwelijke aandeel van advocaten bij de Top 10 van kantoren. Dat blijkt als we de cijfers van 2002 er bij pakken, iets wat we de nieuwe editie van De Stand vaker hebben gedaan. Bij de Top 10 van kantoren werkten in 2002 829 vrouwen. Dat zijn er meer dan nu in absolute aantallen, en procentueel is het net iets minder, namelijk 42%.

Voorvechters van diversiteit in de advocatuur moeten opnieuw constateren: men draait in de Top 10 stationair.

De geheel nieuw vormgegeven Stand van de Advocatuur 2012 - met daarin ook gegevens over het aantal vrouwelijke advocaten bij de afzondelijke advocatenkantoren in de Top 10 - wordt op vrijdag 23 maart gepresenteerd in het WTC in Amsterdam. Bijwonen van de bijeenkomst is op uitnodiging. U kunt De Stand 2012 hier alvast bestellen.

    | Mail de redactie | Print