De AIVD blijkt advocaten van Prakken d’Oliveira vaak en gedurende lange tijd te hebben afgeluisterd. Dit bevestigt minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk in een brief aan het kantoor, waarmee de minister een klacht over de afluisterpraktijken gedeeltelijk gegrond verklaard. Prakken d'Oliveira stelt dat er dringend nieuwe regelgeving noodzakelijk is op dit vlak.