Naar nu blijkt is advocaat Van Daatselaar uit Hoogeveen begin dit jaar liefst vijf keer van het tableau geschrapt. De Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden ontwaarde een patroon bij hem: ‘De gedragingen van verweerder zijn geen incidenten maar passen in een structureel patroon van volstrekt onvoldoende besef van verantwoordelijkheid met betrekking tot de belangen van cliënten’.