Een advocaat die tijdens een zoveelste schorsing toch werkzaamheden als advocaat verrichtte, nalatig was in zijn rol als curator en meerdere administratieve en financiële regels overtrad, is door de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden van het tableau geschrapt. In totaal vijf dekenbezwaren werden stuk voor stuk gegrond verklaard.