Het voornemen van het kabinet om het afluisteren van advocaten door inlichtingen- en veiligheidsdiensten te onderwerpen aan een onafhankelijke toets, vervult enkele betrokken advocaten zowel met blijdschap als enig argwaan. Zeker omdat de Staat hoger beroep instelde in de afluisterzaak, waarin de rechter begin juli oordeelde dat de diensten niet meer mogen tappen zonder toets vooraf. “Waarom geeft de minister na jaren van weigering opeens mee?”