In het geniep procederen: 32 weken onvoorwaardelijke schorsing

De Amsterdamse advocaat Martijn Maathuis is door de Raad van Discipline terecht onvoorwaardelijk geschorst voor 32 weken omdat hij ‘een constructie heeft opgezet met het kennelijke doel om de wederpartij buiten spel te zetten en zo een verstekvonnis te verkrijgen’. Het Hof van Discipline bekrachtigde eind juni twee schorsingen van de Raad, omdat de advocaat ‘op zijn klompen had moeten aanvoelen dat zijn handelwijze van geen kanten deugde’.

Maathuis probeerde in een zakelijk conflict tussen ondernemers een beslag opgeheven te krijgen. Hij stuurde echter geen concept-dagvaarding, bracht de wederpartij niet op de hoogte van een zittingsdatum en begon na een verhindering in het geniep een ‘opheffingskortgeding’ bij een andere rechtbank. De handelwijze van de advocaat leidde tot een klacht van een klager en een dekenklacht. In beide zaken werd 32 weken schorsing opgelegd, waarvan de helft voorwaardelijk.

Het Hof: ‘Verweerder heeft zich daarbij verscholen achter de vennootschapsrechtelijke structuur van de vennootschappen waarvan zijn cliënt (middellijk) bestuurder was, en aldus zijn eigen verantwoordelijkheid miskend, zich niet professioneel en onafhankelijk van zijn cliënten opgesteld en het onderlinge vertrouwen tussen advocaten beschaamd. Verweerder heeft aldus onevenredig nadeel toegebracht aan de wederpartij van zijn cliënten.’

Daarnaast heeft de advocaat volgens het Hof zowel de wederpartij als de rechtbank bewust informatie onthouden dan wel onjuiste informatie verstrekt, waarmee ‘verweerder de kernwaarde integriteit ernstig heeft veronachtzaamd’. Verweerder heeft daarbij ‘ook miskend dat het openbaar belang bij een goede rechtspleging zich ertegen verzet dat een advocaat de rechter bewust op het verkeerde been zet,’ schrijft het Hof.

Volgens het Hof rechtvaardigt het handelen van de advocaat ‘zonder meer een lange onvoorwaardelijke schorsing in de beroepsuitoefening’. Dat Maathuis een coach heeft ingeschakeld om toekomstige fouten te voorkomen en inmiddels ook inziet dat hij niet goed heeft gehandeld, maakt dit niet anders. Wat in de strafmaat meespeelt is het tuchtrechelijke verleden: in vier afzonderlijke zaken kreeg hij een maatregel opgelegd, waarbij ook handelen in strijd met de financiële integriteit aan de orde was, aldus het Hof.

Klik hier voor de beslissing

Update 19 juli

Gisteren hebben we gemeld dat er sprake zou zijn van een onvoorwaardelijke schorsing van 16 weken. In het schorsingsregister werd toen alleen melding gemaakt van de onherroepelijke beslissing van het Hof van Discipline op het dekenbezwaar. Sinds vandaag staat ook de beslissing van het Hof naar aanleiding van een klacht van een klager in het register vermeld. Daarmee verdubbelt de opgelegde schorsing naar 32 weken onvoorwaardelijk. De eerste schorsing gaat in op 20 juli, de tweede op 9 november aanstaande.

 

 

    | Mail de redactie | Print