Novocatie: Tuchtrecht

13 nov 2017

Een notaris is door Kamer voor het Notariaat in het ressort Arnhem-Leeuwarden uit het ambt gezet omdat hij onrechtmatige betalingen – ruim een ton – deed uit boedels ten behoeve van zichzelf, zijn echtgenote en derden. Ook stuurde hij te hoge declaraties en had hij gedurende een maand een negatieve bewaringspositie – ruim 70.000 euro –op zijn derdengeldenrekening. Lees meer...

08 nov 2017

Het oordeel van de tuchtrechter dat er is gehandeld in strijd met de voor het desbetreffende beroep geldende regels – in casu accountants – leidt niet zonder meer tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. Wijst de civiele rechter die aansprakelijkheid af, dan moet die afwijzing echter wel zodanig gemotiveerd worden dat het oordeel ‘voldoende begrijpelijk’ is. Dat heeft de Hoge Raad eind september beslist. Lees meer...

15 mrt 2017

Vorig jaar gearresteerd en geschorst, en afgelopen week liefst tweemaal uit het ambt ontzet: notaris Robert Buurke van het gefailleerde notariskantoor SBS Legal. De Kamer voor het Notariaat Amsterdam verklaarde donderdag 9 maart een waslijst aan klachten gegrond. Zo deed de notaris geen nader onderzoek inzake de verkoop van aandelenpakketten voor een euro en de oprichting van enkele mysterieuze BV’s door buitenlandse partijen. Lees meer...

07 mrt 2017

Een notaris uit het oosten des lands moet nog eens drie ton schadevergoeding betalen aan een gedupeerde die in 2007 en 2008 leningen verstrekte aan de financiële holding Holland Estate. In 2009 ging dit bedrijf failliet, waarna hij en andere gedupeerden naar hun geld konden fluiten. De notaris die de akten passeerde, maakte meerdere beroepsfouten en schond zijn zorgplicht, oordeelt nu ook de rechtbank Overijssel. Lees meer...

11 jan 2017

Een Alkmaarse notaris is dinsdag alsnog twee weken geschorst vanwege zijn manier van samenwerken met Nationale Notaris. Net als de Kamer voor het Notariaat oordeelt het Gerechtshof Amsterdam dat hij met de betreffende constructie zijn onafhankelijkheid op het spel heeft gezet. De beslissing maakt deel uit van een lijvig vonnis van het hof over de deelname van notarissen aan de notarisdiensten van HEMA, DELA, De Hypotheker en Nationale Notaris. Lees meer...

04 jan 2017

De Amsterdamse (oud-)notaris Alexander Blom is door de Kamer voor het Notariaat uit het ambt ontzet. De tuchtrechter verklaarde dinsdag 27 december diverse klachten van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) gegrond, onder meer over onttrekkingen aan de derdengeldenrekening, een negatieve bewaringspositie en het zonder navraag in depot houden van kunst van een client, zo blijkt uit de beslissing. Lees meer...

07 dec 2016

Notaris Ten Broecke uit Hilversum is vorige week definitief uit het ambt ontzet door het Gerechtshof Amsterdam. Het hof bekrachtigt een beslissing van de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden uit mei dit jaar, waartegen de notaris beroep had aangetekend. De financiële positie van zijn kantoor De Haas Ten Broecke is zo slecht dat de belangen van cliënten in gevaar komen, aldus het hof. Lees meer...

23 nov 2015

Hij was al hoogleraar Notarieel recht aan de Universiteit van Amsterdam, per 1 november 2015 is Boudewijn Waaijer ook hoogleraar Notarieel recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn belangrijkste aandachtsgebied is ‘de rol van de notaris in de maatschappij, en hoe die rol in te vullen is’. Lees meer...

04 nov 2015

Prijsvechter Richard Klemann van 010Notaris heeft met succes een lid van de Haagse kamer van het notariaat gewraakt. Volgens 010Notaris ligt zijn kantoor te dicht bij het kantoor van het lid van de kamer van het notariaat. De wrakingskamer geeft hem daarin gelijk: ‘Geenszins kan dan ook worden uitgesloten dat mr. [x] en mr. [y] “in dezelfde vijver vissen”.’ Lees meer...

17 jun 2015

Een uit het ambt gezette notaris komt niet meer in aanmerking voor een reguliere benoeming tot notaris. De enige manier om terug te keren in het vak is een toegewezen ‘gratieverzoek’. Dat heeft de rechtbank Den Haag onlangs bepaald. Daarmee is het voor notarissen moeilijker om terug te keren dan voor advocaten, maar dat is gerechtvaardigd door de ‘bijzondere positie van de notaris in het rechtsbestel’. Lees meer...

Pagina's