010Notaris wraakt met succes lid van de kamer voor het notariaat

Prijsvechter Richard Klemann van 010Notaris heeft met succes een lid van de Haagse kamer van het notariaat gewraakt. Volgens 010Notaris ligt zijn kantoor te dicht bij het kantoor van het lid van de kamer van het notariaat. De wrakingskamer geeft hem daarin gelijk: ‘Geenszins kan dan ook worden uitgesloten dat mr. [x] en mr. [y] “in dezelfde vijver vissen”.’

De afstand tussen beide kantoren, hoewel gelegen in verschillende gemeenten, bedraagt minder dan tien kilometer. 010Notaris stelt – onderbouwd met geanonimiseerde dossieroverzichten – dat hij veel cliënten heeft uit de gemeente waar het lid van de kamer met zijn kantoor actief is.

Het lid van de kamer van het notariaat berust niet in de wraking. Hij stelt dat er geen sprake is van concurrerende praktijken. ‘Cliënten zijn vrij naar de notaris van hun keuze te gaan, in welk opzicht alle notarissen landelijk concurrent van elkaar zijn en afstand niets zegt, aldus mr. [y]. Bovendien heeft elk kantoor zijn eigen doelgroep en staat zijn kantoor als traditioneel bekend. Ter zitting heeft mr. [y] verklaard dat hij de consumenten- en vastgoedmarkt heeft laten schieten omdat hij niet wil deelnemen aan die vechtmarkt,’ zo staat te lezen in de uitspraak.

De wrakingskamer geeft 010Notaris gelijk. ‘Hoewel de wrakingskamer geen aanleiding heeft om te twijfelen aan de persoonlijke instelling van mr. [y] en aangenomen wordt dat hij, zoals hij ter zitting heeft verklaard, als ondernemer (voor een belangrijk deel) op een ander marktsegment werkzaam is dan het kantoor van mr. [x], gaat de wrakingskamer er vanuit dat beide kantoren zich richten op cliënten uit dezelfde regio. Geenszins kan dan ook worden uitgesloten dat mr. [x] en mr. [y] “in dezelfde vijver vissen”.’

Ter zitting heeft 010Notaris verder verklaard dat gebleken is dat zijn kantoor, mede door de ruime openingstijden en het hanteren van ‘prettige tarieven’, vele cliënten uit de regio aantrekt. ‘Gelet op de hiervoor omschreven feiten en omstandigheden acht de wrakingskamer de door mr. [x] geuite vrees dat het mr. [y] aan onpartijdigheid ontbreekt objectief gerechtvaardigd,’ aldus de wrakingskamer.

De kamer wijst ook op de zwaarte van het tuchtrechtelijk verwijt aan het adres van 010Notaris. ‘Nu iedere schijn van partijdigheid of vooringenomenheid dient te worden vermeden, hetgeen eens te meer geldt nu de door de KNB tegen mr. [x] ingediende klacht zwaar is en mogelijk raakt aan het voortbestaan van zijn kantoor in de huidige vorm, is de wrakingskamer dan ook van oordeel dat mr. [y] zich van een beslissing over die klacht dient te onthouden. Dit betekent dat het verzoek tot wraking zal worden toegewezen.’

010Notaris en de KNB liggen al tijden met elkaar in de clinch. In februari van dit jaar stuurde het gerechtshof Amsterdam twee door de KNB aangestelde waarnemers weg bij het Rotterdamse kantoor. In juni werd een herzieningsverzoek van de KNB door het hof afgewezen. De KNB maakt zich naar eigen zorgen over de kwaliteit van de dienstverlening van 010Notaris. Die zorgen over het kantoor bestonden ook al toen het nog functioneerde onder leiding van oprichter Thomas Langerwerf. Die verkocht het kantoor in 2013 aan Klemann.

Klik hier voor de uitspraak

    | Mail de redactie | Print