Advocatie

30 mrt 2011

Er komt geen regel die advocaten verplicht om op te staan voor de rechter. Dat heeft staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer per brief laten weten.

Lees meer...
25 mrt 2011

Vanmiddag omstreeks half 6 verschijnt ter gelegenheid van de presentatie van De Stand van de Advocatuur 2011 een extra editie van Advocatie.

Lees meer...
24 mrt 2011

Vanavond gaat het Movies that Matter Festival, de opvolger van het Amnesty International Filmfestival, van start. Het festival vindt ieder voorjaar plaats in Filmhuis Den Haag en Theater aan het Spui in Den Haag. Dit internationale film- en debatfestival presenteert zo'n zeventig human rights-speelfilms en documentaires, en dagelijkse talkshows en debatten met internationale gasten.

Lees meer...
23 mrt 2011

Als ons klimaat verandert en het water stijgt, rijzen de vragen. Wat zijn de bedreigingen? De kansen? De juridische gevolgen? Juristen en andere geïnteresseerden kijken vanaf 21 maart op www.pelsrijcken.tv.

Lees meer...
23 mrt 2011

Veel kantoren willen graag goed zichtbaar zijn in de markt, en dat mag wel op een andere manier dan andere advocaten. Opvallender, met een duidelijke onderscheidende factor, wat meer durf, of hoe u het ook zou willen omschrijven. En dat zonder daarbij de betrouwbare en zakelijke kant van het advocatenvak uit het oog te verliezen. Het boek Yoga in je toga van Christ'l Dullaert heeft een vergelijkbare boodschap. De markt is veranderd, uw cliënten hebben andere verwachtingen en u zult daar op in moeten spelen.

Lees meer...
21 mrt 2011

Met ingang van 1 april opent Buren van Velzen Guelen NV een nieuw kantoor in Amsterdam. "De dienstverlening vanuit het Amsterdamse kantoor betekent een versteviging van de relaties met bestaande cliënten en een uitstekend platform voor de verdere uitbreiding van de praktijk," aldus het persbericht van kantoor.

Lees meer...
16 mrt 2011

Drukke tijden voor DAS. De Rechtbank Amsterdam deed recent twee uitspraken waarbij de rechtsbijstandverzekeraar zich moest verdedigen tegen ontevreden klanten: in de eerste zaak was de klant van oordeel dat de verzekeraar wanprestatie leverde door een te beperkte taakopvatting, en in de tweede bepaalde de rechter dat rechtsbijstandverzekerden hebben het recht op vrije keuze van een rechtshulpverlener, ook in zaken waarvoor geen verplichte vertegenwoordiging door een advocaat is vereist. Maar: "Het recht van vrije keuze van rechtshulpverlener omvat niet het recht te bepalen of een procedure noodzakelijk is."

Lees meer...
09 mrt 2011

Advocate Britta Böhler neemt een sabbatical. Dat staat te lezen op de website van Böhler advocaten. We hebben geprobeerd te achterhalen waarom zij tijdelijk naar de achtergrond verdwijnt, maar dat is niet gelukt. Telefoontjes en e-mails bleven onbeantwoord. Update aan het slot van dit artikel.

Lees meer...
09 mrt 2011

Een universitaire rechtenstudent is door de politierechter in Roermond veroordeeld tot 40 uur dienstverlening omdat hij advocaten heeft bedreigd met 'enig misdrijf tegen het leven gericht'. Het is een opmerkelijke uitspraak, waarin de politierechter onder meer oordeelt dat uitlatingen in zijn pleitnota bij het Hof van Discipline - waaronder: "advocatuur = NSB" - in de praktijk slechts een kleine groep mensen bereikt, en dat om die reden vrijspraak moet volgen op de beschuldiging van laster en smaad.

Lees meer...
09 mrt 2011

Loont het voor een cliënt om de declaratie van zijn advocaat na gedane zaken gewoon maar niet te betalen? De uitspraak van het Haagse Hof over de bevoegdheden van de Geschillencommissie Advocatuur lijkt in die richting te wijzen. Advocaat Harry Oomen moest zijn declaratie op last van de Geschillencommissie met 90.000 euro matigen, maar hij vindt dat de Commissie niet in staat is die te beoordelen.

Lees meer...

Pagina's