Advocatie

31 aug 2015

De rechtbanken van Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen worden fors uitgekleed. Vanaf 2020 is hier enkel nog ruimte voor de meest voorkomende (kanton)rechtszaken, zoals verkeers-, huur- en consumentenzaken en vorderingen tot 25.000 euro. De huisvesting wordt hierop aangepast, staat in het maandag gepubliceerde Meerjarenplan van de Rechtspraak 2015-2020. (MJP). Lees meer...

31 aug 2015

In het NRC voorpagina-artikel Onderzoek naar advocaat Korvinus om no cure no pay van 3 augustus werd per abuis advocaat Quintus Abeln opgevoerd, waar Korvinus’ voormalige kantoorgenoot Carel Abeln werd bedoeld. Op 4 augustus wordt dat in de papieren editie van de krant gerectificeerd, maar dat is volgens eerstgenoemde onvoldoende: hij eist in kort geding rectificatie op de voorpagina. Niet nodig, oordeelde de voorzieningenrechter eerder deze maand. Lees meer...

26 aug 2015

Hoe lang moet de werkgever loon doorbetalen? Wat moet hij nu eigenlijk doen aan re-integratie? Wat zijn de risico’s als de werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie? Is het slim om een beëindigingsovereenkomst te sluiten? Welke rechten heeft de werknemer na het ontslag? Deze en tal van andere vragen worden behandeld in het verdiepende webcollege De zieke werknemer. Lees meer...

21 aug 2015

Er is nader onderzoek nodig alvorens er een definitieve beslissing komt in één van de tuchtzaken tegen advocaat David Moszkowicz. Dit heeft het Hof van Discipline vrijdag 21 augustus beslist. David Moszkowicz wordt door een voormalig cliënt en zijn familie beschuldigd van belangenverstrengeling. De Raad van discipline vond deze beschuldiging eerder gegrond en legde hem hiervoor de zwaarste maatregel op: schrapping van het tableau. Moszkowicz is tegen deze beslissing in beroep gegaan. Lees meer...

19 aug 2015

Advocaat Sam Bharatsingh is afgelopen zondag aangehouden nadat hij in Utrecht met zijn auto zijn eigen neef had aangereden. De achtergrond is volgens de neef een zakelijk conflict: Bharatsingh zou opzettelijk op hem zijn ingereden. De advocaat werd maandag door de politie heengezonden. Het gewond geraakte slachtoffer deed aangifte en heeft een klacht ingediend bij de Haagse deken Martens. Lees meer...

18 aug 2015

Op dinsdag 18 augustus 2015 is een nieuw initiatief op internet gelanceerd: de website Rechtszaakplaats.nl. Deze website is een marktplaats voor juridische zaken. Consumenten en bedrijven kunnen anoniem en gratis hun juridische probleem op de website presenteren. Advocaten kunnen deze zaken bekijken. Door middel van een schriftelijk bericht (2 euro), een ingesproken tekst (4 euro) of een filmpje (6 euro) - een ‘pitch’ - kunnen de advocaten zich vervolgens aan de potentiële cliënt voorstellen. Doel: het verkrijgen van een kennismakingsgesprek en een nieuwe opdracht. Lees meer...

17 aug 2015

Van 2012 tot en met 2014 zijn er in de gefinancierde rechtsbijstand respectievelijk zes, drie en drie gevallen geweest ‘waarin de rechtsbijstand onvoldoende doelmatig of zorgvuldig is geweest, dan wel waarin onvoldoende informatie is gegeven met het oog op de vaststelling van de vergoeding’. Dat schrijft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Dijkhoff in antwoord op Kamervragen. ‘Er zijn in de voornoemde jaren niet meer advocaten geweest waarvan de signalen hebben geduid op misbruik van het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.’ Lees meer...

12 aug 2015

Nee, het Amerikaanse Morrison & Foerster kaapte Lokke Moerel niet écht weg bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar zij liefst 25 jaar werkte. Ze had net zelf haar partnerschap bij De Brauw opgezegd om zich te bezinnen op de toekomst, toen MoFo belde met een aanbod dat zij niet kon weigeren: een plek in de internationale voorhoede op het gebied van privacy, ICT en dataprotectie. “Met zoveel specialisten om je heen word je meer uitgedaagd op je expertise.” Lees meer...

12 aug 2015

Marc Oortman was dertien jaar als advocaat werkzaam in het strafrecht en het personen- en familierecht. Ruim tien jaar geleden besloot hij gehoor te geven aan een al lang sluimerende, diep gekoesterde wens: hij werd priester en pastoor in de Rooms-Katholieke Kerk. “Advocaat zijn is een beroep, het priesterschap is een roeping. Je bent het 24 uur per dag, tot in de eeuwigheid. De wijding blijft altijd aan je kleven.” Lees meer...

12 aug 2015

Een advocaat-stagiaire bleef na zijn schrapping van het tableau werkzaam op het advocatenkantoor waar hij al zat, maar dan als jurist. Cliënten inlichten over zijn schrapping vonden hijzelf en zijn voormalig patroon echter niet nodig, het netjes afwikkelen van een door de stagiair gemaakte beroepsfout evenmin. De Raad van Discipline in Den Haag legde de patroon hier onlangs een waarschuwing voor op. Lees meer...

Pagina's