Advocatie

30 mei 2018

Klanten van Kneppelhout & Korthals Advocaten kunnen vanaf 1 juni via Advocaatscore openbaar laten weten wat ze vinden van de dienstverlening van het Rotterdamse kantoor. Klanten wordt gevraagd de dienstverlening te beoordelen. Daarbij krijgen ze de vraag voorgelegd of ze akkoord gaan met publicatie van die beoordeling. Het is het tweede kantoor uit de Top 50 (editie 2018) dat in zee gaat met Advocaatscore. Lees meer...

30 mei 2018

Op 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geëffectueerd. Veel organisaties zijn er de laatste maanden, of op zijn minst de laatste weken, druk mee bezig geweest. Uitgaande van de berichtgeving in de diverse media, voldoet nog niet iedere organisatie per 25 mei aan de AVG. Lees meer...

30 mei 2018

Een vrouw met een slepende letselschadezaak heeft al twee advocaten versleten als zij een beroep doet op de deken: kan hij niet een goede advocaat aanwijzen? De deken ziet een kansloze procedure en weigert haar verzoek. Het Hof van Discipline fluit de deken terug: zijn besluit ‘hinkt op twee gedachten’ en is gebaseerd op onvoldoende informatie. Lees meer...

30 mei 2018

Op donderdag 21 juni start de tweedaagse masterclass Blockchain and Smart Contracts aan de Amsterdam Business School. Een masterclass die gaat over Blockchain in het algemeen en Smart Contracts – slimme (juridische) contracten op basis van Blockchain-concepten. Voor u als advocaat/jurist kan kennis hierover onderscheidend zijn ten opzichte van andere advocaten en juristen! Lees meer...

29 mei 2018

Boeken en tijdschriften zullen ook de komende jaren op papier beschikbaar blijven voor de juridische markt. Maar ze krijgen een andere functie. Juridische uitgevers verliezen hun poortwachtersfunctie en worden meer en meer juridische dienstverleners. Twee juridische uitgevers blikken vooruit. Lees meer...

29 mei 2018

In navolging van de Vereniging voor Sociale Advocatuur (VSAN) komt nu de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) met een actieplan ‘Red de Rechtsbijstand’. Enkele voorstellen: een online wegwijzer voor burgers met juridische problemen, een advocatenpost binnen het Juridisch Loket en een voorrangssysteem voor gespecialiseerde advocaten. Op 6 juni volgt een extra Gerbrandy-debat over de plannen. Lees meer...

28 mei 2018

Je belandt door een ongeluk bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Je hebt het ziekenhuis nog niet verlaten, of op je telefoon verschijnen al advertenties voor een advocatenkantoor gespecialiseerd in letselschade, dat je een riante schadevergoeding in het vooruitzicht stelt. Geofencing heet deze manier van zeer lokaal mobiel adverteren, inmiddels omarmd door steeds meer Amerikaanse letselschadeadvocaten. Lees meer...

24 mei 2018

Google heeft een verwijderverzoek van een tuchtrechtelijk aangesproken en in berichtgeving met voor – en achternaam genoemde registeraccountant terecht afgewezen. Volgens de rechtbank Amsterdam wegen de privacybelangen van de accountant ‘niet op tegen het belang dat het publiek heeft om kennis te kunnen nemen van de door Google beschikbaar gestelde informatie’. Lees meer...

23 mei 2018

In de rubriek Mijn eerste pleidooi vertellen advocaten over de allereerste keer dat ze in de rechtbank het woord mochten voeren. Voor de één was dat vorige maand en voor de ander al decennia geleden, maar de meeste advocaten kunnen zich hun eerste pleidooi nog levendig herinneren. In deze editie Tjerk Binnema over de zaak die hem klamme handjes bezorgde. “Door schade en schande wordt men wijs, zei mijn patroon, maar ik had het liever op een andere manier willen leren.” Lees meer...

23 mei 2018

De advocaten in loondienst van de Rabobank werken niet langer onder de omstreden moniker Witte & Partners. De naam van dit fictieve advocatenkantoor is niet meer en werd begin dit jaar zonder tamtam veranderd in het transparantere Rabobank Advocaten, zo ontdekte de website Follow The Money afgelopen weekend. Lees meer...

Pagina's