Column: Zijn Vrouwelijke Partners Bitches?

Ilona Tjon Poen Gie

Dat vrouwelijke partners bitches zijn, hoor ik vandaag de dag helaas steeds vaker, vooral van jonge vrouwelijke advocaten. Zij vinden de vrouwelijke partners binnen hun kantoor niet sympathiek, niet relaxed, humorloos en soms zelfs tot op het bot onaardig.

 

Door Ilona Tjon Poen Gie, Legalhunters

Het rolmodel waarnaar deze jongedames aangeven op zoek te zijn, zien zij niet in deze vrouwelijke partners. “Als dat mijn voorland is, laat dan maar zitten,” zei een jonge advocate onlangs.

Om als vrouw partner te worden moet je uiterst ambitieus en gedreven zijn. Die ambitie en gedrevenheid blijft vaak na de benoeming. Naast het zijn van partner, zijn zij niet zelden ook nog moeder van aan aantal kinderen. Spaarzame vrije tijd vullen ze met een rol als commissaris of bestuurder en publiceren. Buitengewoon bewonderenswaardig, ik kan niet anders zeggen.

Jammer dat een aantal dames intern op het sociale vlak de wind niet mee heeft. In haar boek “Lean In” redeneert Sheryl Sandberg dat topvrouwen niet aardig worden gevonden, omdat zij niet voldoen aan het verwachtingspatroon van altijd klaarstaan voor een ander. Sandberg suggereert zelfs dat het negatieve beeld over deze vrouwen daarom waarschijnlijk altijd blijft bestaan.

Sommige vrouwelijke partners geven als ik ernaar vraag ook toe niet of nauwelijks bezig te zijn met de jonge vrouwelijke generatie. De grote vraag is hoe dit komt. Zijn zij te druk met hun eigen leven? Is het arrogantie of egoïsme; hebben ze geen zin om te investeren in jonge advocaten die hen niet verder brengen in hun carrière? Denken ze: “ieder voor zich, ik heb er  zelf ook voor moeten vechten”? Een overdaad aan masculiene eigenschappen waardoor ze “manwijven” zijn geworden? Of hebben we hier te maken met het zogenaamde krabbenmand-effect (stop een aantal krabben bij elkaar en ze houden elkaar tegen om uit de mand te komen)?

Projecten
Het is niet alleen maar kommer en kwel. Sinds 2006 is er het Woman Leadership Programme voor talenten in de advocatuur, hieraan is altijd een vrouwelijke partner van een top-20 kantoor verbonden. Ik heb louter positieve reacties gehoord van deelneemsters aan dit programma.

Bij de Brauw Blackstone Westbroek organiseren vrouwelijke partners om de beurt een borrel bij hen thuis voor vrouwelijke medewerkers. De partners staan in de rij om de borrel te organiseren en ook de medewerksters zijn enthousiast. Interessant dat dit initiatief zo positief uitpakt. Kennelijk verbetert de verhouding als er privé tijd met elkaar wordt gespendeerd.

Binnenkort geeft ook Legal Women een duwtje in de goede richting. Het platform lanceert een nieuw mentorproject. Jonge vrouwelijke advocaten worden gekoppeld aan ervaren vrouwelijke advocaten van andere kantoren om elkaar een aantal keer naar eigen invulling te ontmoeten. Zo kunnen zij zonder angst voor interne consequenties vrij spreken over wat hen bezighoudt. Hierbij valt te denken aan toekomstig moederschap, politiek binnen een kantoor en carrièrepad. Ervaren dames kunnen hen hiervoor ongetwijfeld handvatten geven. Tegelijkertijd kunnen de partners meer gevoel krijgen voor wat er nu écht bij “de jonkies” speelt en kunnen zij hun sociale kant te laten zien. Legal Women hoopt dat dit project ertoe bijdraagt dat de ervaringen ook op de werkvloer zullen worden meegenomen.

Een aantal kantoren, waaronder Loyens & Loeff en Freshfields, kennen een intern mentortraject. Bij deze kantoren worden jonge vrouwelijke advocaten gekoppeld aan een partner, dit kan ook een mannelijke partner zijn.

Op naar sisterhood
Ook deze trajecten juich ik toe, maar mijns inziens is er met name voor vrouwelijke advocaten onderling werk aan de winkel. De boodschap is helder; het is hard nodig dat meer vrouwelijke partners zich op positieve wijze gaan bezighouden met jonge vrouwelijke advocaten. Uit onderzoeken blijkt immers dat organisaties met vrouwen in de top maar liefst 48% meer winst maken. Dit besef dringt ook door binnen de advocatuur. Een aantal grote kantoren belooft de komende jaren te groeien naar 30% vrouwelijke partners.

Naar mijn mening zouden juist vrouwelijke partners zich zeer verantwoordelijk moeten voelen voor die groei. Als jonge vrouwen niet eens op hun eigen sexe kunnen bouwen, dan wordt het wel heel erg lastig. Het roer moet echt om. Hoogste tijd dat meer vrouwelijke advocaten elkaar gaan helpen, steunen en omhoog trekken. Dertig procent, my ass! Maak er maar vijftig van. Weg met de krabbenmand, ban de bitch en op naar sisterhood! Vrouwelijke partners moeten door het vuur voor de jongedames, en we beginnen vandaag.

Tot slot: heren partners wilt u nu vooral niet gnuivend door de gangen gaan? De jongedames trekken over u namelijk ook behoorlijk van leer, maar dan vooral op een heel ander vlak. Daarover misschien een volgende keer.

 

Wilt u reageren? Dat kan op LinkedIn, groep Dutch Lawyers

    | Mail de redactie | Print