Heeft u uw PE-punten al binnen?

Het einde van het jaar nadert snel, wij bieden dit najaar nog verschillende interessante cursussen aan binnen diverse rechtsgebieden. Als u dit najaar nog PE-punten nodig heeft, klik dan snel door voor een overzicht van de cursussen in december!

Symposium Civiele Cassatie
Eerste ervaringen met de nieuwe regimes in cassatiezaken
Dinsdag 4 december 2012 van 15.00 tot 19.00 uur, te Leiden
4 PO NOvA

Sinds 1 juli 2012 hebben we in Nederland een nieuw regime voor cassatiezaken. Voorts kan de Hoge Raad bepalen welke zaken hij in behandeling neemt. Wat zijn de eerste ervaringen? Wat zijn de contouren van het nieuwe 'cassatielandschap'?

Actualiteiten Ondernemingsrecht
Donderdag 6 en 13 december 2012 van 14.30 tot 21.15 uur, te Leiden
10 punten PO NOvA, 10 KNB

Jaaroverzicht Ondernemingsrecht en Financieel Recht

Actualiteiten Huiselijk geweld
Vrijdag 7 december 2012 van 10.00 tot 15.30 uur, te Leiden
4 PO NOvA

De aanpak van huiselijk geweld staat sinds het begin van deze eeuw hoog op de agenda van politici, beleidsmakers en professionals die werkzaam zijn in de rechtspraktijk, de (geestelijke) gezondheidzorg, maatschappelijk werk en veel andere beroepsterreinen. Deze cursus biedt u een unieke mogelijkheid om uw kennis over de multidisciplinaire aanpak van huiselijk geweld te vergroten.

Actualiteiten IPR: aspecten van internationaal familierecht; what's new in het ipr?
Dinsdag 11 december 2012 van 15.00 tot 21.45 uur, te Leiden
5 PO NOvA, 5 KNB

Vertrekpunt van deze cursus vormt de sensationele ipr-ontwikkeling die onlangs in Nederland plaatsvond: de codificatie van het Nederlandse ipr in een nieuw Boek 10 BW, met daarin begrepen regels van internationaal familierecht. Maar ook op supranationaal vlak hebben zich de voorbije tijd ontwikkelingen voorgedaan, zeker in het internationaal familierecht: vandaar komen in deze cursus, na een korte algemene introductie van Boek 10 BW, diverse aspecten van het internationaal familierecht op een meer diepgaande manier aan bod.

Basiscursus Immigratierecht
Dinsdag 11 december 2012 van 10.00 tot 16.30 uur, te Leiden
5 PO NOVA

In de Basiscursus Immigratierecht worden de fundamenten van het immigratierecht behandeld. Daarbij is eveneens aandacht voor Europese en internationale regelgeving op het terrein van asiel en migratie.

Actualiteiten Gezondheidsrecht
Donderdag 13 december 2012 van 15.00 tot 22.00 uur, te Leiden
5 PO NOvA

Het gezondheidsrecht is continu in ontwikkeling. Of het nu de rechtspositie van de patiënt, de beroepenwetgeving, de bevoegdheden van toezichthouders, de kwaliteit en veiligheid van zorg, het aansprakelijkheidsrecht of het tuchtrecht betreft - in het jaar 2012 is er wederom het nodige gebeurd en veranderd.

Verdiepingscursus Recht & Literatuur
Vrijdag 14 december 2012 van 12.30 tot 17.15 uur, te Leiden NIEUW
4 PO NOvA

Onder leiding van Prof. mr. J.H. Nieuwenhuis krijgt u aan de hand van verbeeldende proza verbredend inzicht in het recht.

Verdiepingscursus Internationaal Contracteren
Woensdag 19 december 2012 van 09.15 tot 20.30 uur, te Leiden
8 PO NOvA

In a nutshell alle do's en don'ts die van belang zijn bij het opstellen van internationale overeenkomsten. De cursus is bedoeld voor advocaten en bedrijfsjuristen die in een kort tijdsbestek inzicht willen verwerven over de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen van het internationale contractenrecht. Hierbij ligt de focus op de praktische problemen waar men in de internationale contractspraktijk tegenaan loopt.

Actualiteiten Mensenhandel
Donderdag 20 december 2012 van 09.30 tot 17.15 uur, te Leiden
6 PO NOvA

In één dag krijgt u van zeer ervaren vakspecialisten uit de praktijk en de wetenschap een overzicht van de belangrijkste regelgeving (nationaal en internationaal), belangwekkende rechtspraak en ontwikkelingen met betrekking tot mensenhandel. Er zijn geen andere cursussen toegesneden op deze specifieke problematiek. Dit is een unieke kans om uw kennis op dit lastige en veelzijdige terrein te verhogen en tevens uw netwerk met collega-vakgenoten uit te breiden.

Specialisatiecursus Burgerlijk Procesrecht - de Comparitie
Donderdag 20 december 2012 van 16.30 tot 20.30 uur, te Leiden
3 punten PO NOvA

Praktische tips: over valkuilen en kansen voor de advocaat: verhoog uw proceskansen!

Voor een volledig overzicht van onze cursussen dit najaar gaat u naar onze website: www.paoleiden.nl/NJ2012

    | Mail de redactie | Print