Kennedy Van der Laan past legal tech-diensten aan op last van deken

Kennedy Van der Laan gaat zijn eind 2017 gestarte legal tech-entiteit |Sync alweer opheffen. Na bezwaren van de Amsterdamse deken Henrichs maakt de legal tech-consultancy weer deel uit van het advocatenkantoor, als Kennedy Van der Laan | Legal Tech. CEO Joost Linnemann (foto): ‘Procederen bij de tuchtrechter leek ons weinig constructief.’

Door Joris Rietbroek

Met Kennedy Van der Laan | Sync richtte het kantoor destijds welbewust een aparte entiteit op voor de legal tech-advisering aan cliënten. Dit om mogelijke verwarring te voorkomen en om de advocatuurlijke en legal tech-activiteiten gescheiden te houden, zoals de beroepsregels voor de advocatuur voorschrijven. “We wilden ook niet aan ‘koppelverkoop’ van juridisch en legal tech-advies doen,” zegt CEO Joost Linnemann. “Als een cliënt afscheid van ons zou nemen, bijvoorbeeld door een panelwissel, dan moet dit bedrijf nog wel onze legal tech-oplossingen kunnen blijven gebruiken.”

Het kantoor ging vooraf in overleg over |Sync met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA), die in ieder geval niet afwijzend reageerde. Linnemann: “We willen de advocatuur vernieuwen, maar wel binnen de bestaande regels. De gesprekken verliepen positief.” De NOvA is echter niet de directe toezichthouder: dat is voor Kennedy Van der Laan de Amsterdamse deken. En die meldde zich in de loop van 2018 met vragen over de legal tech-diensten.

Mogelijke verboden samenwerking 
De kern van diens kritiek volgens Linnemann: de door het kantoor bedachte constructie – een aparte vennootschap waarvan de aandelen in handen zijn van de advocatenvennootschap – zou in tegenspraak zijn met de beroepsregels. Dit zou een voor advocaten verboden samenwerking kunnen opleveren, omdat in theorie andere beroepsbeoefenaars het werk van advocaten zouden kunnen beïnvloeden.

“Alsof onze innovatiedirecteur Jeroen Zweers gaat bepalen wat onze advocaten doen, daar is natuurlijk geen sprake van,” zegt Linnemann. “Wij hebben hierop advies van een externe, in tuchtrecht gespecialiseerde advocaat gevraagd en we blijven erbij dat de deken het verkeerd ziet. Op één punt gaven we hem wel gelijk: het feit dat onze kantoornaam ook in de legal tech-entiteit voorkwam kan verwarring zaaien.” Daarom werd de naam in december al ingekort tot simpelweg |Sync.

Aanpassing regels gewenst
Verder werden het kantoor en de deken het niet met elkaar eens. “Het was duidelijk dat hij een dekenbezwaar zou indienen,” vertelt Linnemann. “We hebben overwogen er een soort proefprocedure bij de Raad van Discipline van te maken, maar we steken onze tijd en energie liever. Dus hebben we ervoor gekozen tegemoet te komen aan de bezwaren, de aparte entiteit op te heffen en de legal tech-activiteiten weer het advocatenkantoor in te trekken. We blijven er echter van overtuigd dat onze oplossing kan, of in elk geval zou moeten kunnen. Daarom gaan we in gesprek met de NOvA over aanpassing van de regels op dit punt. Dat lijkt ons constructiever dan procederen bij de tuchtrechter.”

Het kantoor is nu wel weer vrij om de naam Kennedy Van der Laan | Legal Tech te gebruiken. “Dus doen we dit, om te profiteren van de sterkte van ons merk.” De stap is wel wat beperkend: “We kunnen geen legal tech-advies meer geven aan partijen die geen cliënt zijn. Al maakt dit in de praktijk weinig uit: al onze legal tech-klanten zijn ook cliënt van het advocatenkantoor.”

Linnemann wil deken Henrichs wel complimenteren om zijn manier van meedenken voor een andere oplossing. “Hij heeft de suggestie gedaan dat niet de advocaten-NV, maar de partners van het kantoor aandeelhouder kunnen worden van de dochteronderneming. Natuurlijk kan dat, vijf van onze partners zouden bij wijze van spreken ook een restaurant mogen beginnen, maar het gaat ons erom dat een advocatenkantoor, om relevant te blijven, zelf dit soort nieuwe activiteiten moet kunnen ontplooien. Dat is het punt dat we willen maken.”

Deken: ‘Regels staan innovatie niet in de weg’ 
Evert-Jan Henrichs bevestigt in een schriftelijke reactie dat dat volgens de Voda ‘een advocaten-NV als Kennedy Van der Laan geen ondernemingsactiviteiten in een dochtervennootschap mag uitvoeren. Die regels houden verband met het beperkt aantal beroepen waarmee advocaten mogen samenwerken en de kernwaarde onafhankelijkheid.’

Henrichs vindt dat er nu een ‘werkbare oplossing’ is gevonden. “Dat de huidige regels innovatie in de weg staan, zie ik dan ook niet. Kennedy Van der Laan kan legal tech-diensten aanbieden binnen het eigen kantoor als het onderdeel is van de reguliere dienstverlening door advocaten. Als men die diensten zelfstandig, zonder betrokkenheid van advocaten, wil aanbieden kan dat in een aparte vennootschap met een eigen naam, die dan geen dochteronderneming is van het advocatenkantoor, maar een zusteronderneming. Op basis van die twee mogelijkheden heeft Kennedy van der Laan zijn keuze gemaakt.”

 

    | Mail de redactie | Print