Minister verhoogt vergoedingen voor advocaten die deelnemen aan minderjarigenpiket

‘Dit gaan we dus fixen,’ twitterde minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker vorige week over de geringe vergoeding à 150 euro voor advocaten die een minderjarige bijstaan bij een politieverhoor - het minderjarigenpiket -. Per dinsdag 3 september krijgen advocaten hiervoor een extra vergoeding van 1,5 punt – zo’n 200 euro – per vervolgverhoor, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Verder worden de jeugdrechtadvocaten die van 1 juni dit jaar tot en met 2 september minderjarigen hebben bijgestaan bij het eerste politieverhoor met terugwerkende kracht gecompenseerd. Zij krijgen voor iedere zaak een extra vergoeding, in de vorm van een verhoging van de vergoeding tot 2,25 punt, wat neerkomt op zo’n 300 euro inclusief btw. Het besluit is vormgegeven in samenspraak met de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) en de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Sinds 1 juni 2019 moet er volgens Europese regelgeving bij ieder politieverhoor van een minderjarige een advocaat aanwezig zijn voor bijstand. Tot nog toe ontvingen Nederlandse advocaten hiervoor ruwweg een vergoeding van 150 euro, ongeacht het aantal keren – of dagen – dat zij hiervoor naar het politiebureau moesten voor vervolgverhoren.

De NOvA is over deze specifieke oplossing tevreden. Maar, zegt een woordvoerder: "Het is één omissie die is hersteld. Voor dit probleem is het een geschikte oplossing, maar er zijn helaas nog veel meer onderdelen die ‘gefixt’ moeten worden, zowel binnen het strafrecht als daarbuiten. NVJSA-voorzitter Joren Veldheer spreekt via Twitter van een ‘goede eerste stap, met de nadruk op eerste’. “We zijn er nog lang niet. De plannen van Sander Dekker over het stelsel lossen nog steeds de problemen voor het gehele stelsel niet op.”

Pure wanhoop
Dekker reageert met zijn besluit van maandag op het recente protest van diverse jeugdrechtadvocaten – gestart door het Overijsselse kantoor Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters – tegen de geringe vergoeding voor bijstand aan minderjarigen. Zij maakten bekend niet langer deel te nemen aan het minderjarigenpiket.

Advocaat Jan Vlug zegt desgevraagd dat twee van zijn kantoorgenoten nu weer zullen deelnemen aan het minderjarigenpiket. “Het was uit pure wanhoop dat we zeiden: hier kappen we mee. Nu is het volwassenenpiket eigenlijk even dramatisch, daarvoor krijgt een advocaat nog steeds 150 euro. Het verschil met het minderjarigenpiket is dat hierbij de aanwezigheid van een advocaat verplicht is, bij het verhoor van een volwassene niet.”

Volgens Dekker was er ‘abusievelijk geen rekening gehouden met de toename van de werkzaamheden’ voor advocaten. “Ik snap dat advocaten hier tegenaan liepen. Zij moeten voor nieuwe verplichtingen een redelijke vergoeding krijgen, en het is goed dat de advocatuur hierover aan de bel getrokken heeft. Ik ben blij dat we er samen met de Orde van Advocaten uit zijn gekomen en een oplossing hebben gevonden.”

Vlug Huisman Maarsingh kan het niet laten te onderstrepen dat ‘de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten al op 13 juni aandacht heeft gevraagd voor de hoogte van de vergoeding en dat de minister in antwoord op Kamervragen nog op 21 augustus jl. niets heeft laten doorschemeren over een voorgenomen verhoging van de vergoeding. […] Wij hechten eraan dit te benadrukken, omdat wij ons niet aan de indruk kunnen onttrekken dat niet het belang van de minderjarigen of de billijkheid, maar enkel de publiciteit aanleiding heeft gegeven voor de bijstelling van de vergoeding.’

    | Mail de redactie | Print