Ministeries willen inperking verschoningsrecht advocaten

Omdat advocaten te weinig zouden doen tegen witwassen gaat het beroepsgeheim op de schop. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van Financiën voeren gesprekken hierover met de Nederlandse Orde van Advocaten. Dit meldt de algemeen deken van de advocatenorde, Jan Loorbach, vandaag in Het Financieele Dagblad.

De ministeries willen dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een instantie die valt onder het ministerie van Veiligheid en Justitie, inzage krijgt in dossiers van advocaten als het BFT cliënten verdenkt van witwassen, fraude of andere criminele activiteiten. Volgens de advocatenorde is dit een ontoelaatbare inperking van de wettelijke geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht.

Update, uit Orde van de dag: "De Algemene Raad van de Orde wil vóór half december met een voorstel komen om het witwastoezicht scherper te regelen. 'Er moet nu snel gehandeld worden,' schreef de AR gisteren in een discussiestuk aan het College van Afgevaardigden, 'als wij niet met wetsvoorstellen geconfronteerd willen worden'. De Orde wil in elk geval voorkomen dat wettelijk wordt geregeld dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT) zonder extra waarborgen toegang krijgt tot cliëntendossiers."

    | Mail de redactie | Print