Nieuwe Uitdaging bij… Kennedy Van der Laan

Kennedy Van der Laan toont in deze tropenweek als enige kantoor nog teken van leven als het gaat om nieuwe uitdagingen. Het kantoor heeft Ester Damen (foto), Bart-Adriaan de Ruijter en Joost Schmaal benoemd tot associate partner. Maurits Oudenaarden, Peter Kramer en Eylard van Fenema zijn benoemd tot counsel.

De nieuwe associate partner Ester Damen ondersteunt cliënten vooral op het gebied van gegevensbescherming in de arbeidsrelatie en bij medezeggenschap. Ze adviseert en procedeert voor zowel werkgevers als ondernemingsraden over toepassing van de Wet op de Ondernemingsraden. Ook adviseert en procedeert ze voor hen bij alle onderwerpen waarvoor het advies en de instemming van de ondernemingsraad vereist is.

Bart-Adriaan de Ruijter, ook benoemd tot associate partner, adviseert en procedeert op het gebied van corporate & commerciële procesvoering en commercieel contractwerk en staat uiteenlopende cliënten bij uit de trade, healthcare en finance-sector. In zijn praktijk focust hij onder meer op vertegenwoordiging en advies van bestuursleden en bedrijven in complexe, potentieel litigieuze, situaties.

Joost Schmaal, de derde nieuwe associate partner, is gespecialiseerd in het opstellen en uitonderhandelen van overeenkomsten met een technologie-component. Hij heeft ruime ervaring met het begeleiden van complexe uitbestedingen en grotere IT-inkoop projecten en is voor veel van zijn cliënten de vaste adviseur voor sourcing-gerelateerde vraagstukken en geschillen.

Maurits Oudenaarden is bij Kennedy benoemd tot counsel. Oudenaarden is gespecialiseerd in technische schades, zoals bouwschades, brandschades en productaansprakelijkheidsclaims. Hij staat cliënten hierin bij in zowel aansprakelijkheids- als dekkingsgeschillen. Daarnaast houdt hij zich bezig met productveiligheidskwesties en begeleidt hij producenten en hun verzekeraars in het geval van een (dreigende) product recall.

Counsel Peter Kramer is een expert op het gebied van Financial Lines-verzekeringen. Hij treedt onder meer op voor notarissen, advocaten, accountants, assurantiemakelaars en makelaars in onroerend goed. Binnen dit brede terrein van het verzekerings- en aansprakelijkheidsrecht adviseert en procedeert hij voornamelijk over beroepsaansprakelijkheid en daarmee verband houdende dekkingsgeschillen en verzekeringspolissen.

Counsel Eylard van Fenema adviseert en procedeert over alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder ontslag, reorganisaties en vormen van flexibele arbeid. Het merendeel van zijn cliënten bestaat uit (internationale) bedrijven, zorginstellingen en (semi-)overheden. Daarnaast staat hij ook particulieren bij. Een bijzonder specialisme van Van Fenema is de rechtspositie van rechterlijk ambtenaren: hij treedt geregeld op voor rechters, rechters in opleiding en officieren van justitie.

    | Mail de redactie | Print