Notaris moet drie ton schade vergoeden na beroepsfouten

Een notaris uit het oosten des lands moet nog eens drie ton schadevergoeding betalen aan een gedupeerde die in 2007 en 2008 leningen verstrekte aan de financiële holding Holland Estate. In 2009 ging dit bedrijf failliet, waarna hij en andere gedupeerden naar hun geld konden fluiten. De notaris die de akten passeerde, maakte meerdere beroepsfouten en schond zijn zorgplicht, oordeelt nu ook de rechtbank Overijssel.

De eiser in de meest recente procedure in deze zaak, een voormalig financieel directeur van Transavia en Air Holland, verstrekte meerdere kortlopende leningen aan Holland Estate, met een totale waarde van bijna vijf ton en tegen een rente van 15%. Deze hypotheken werden gevestigd op zogenoemde ‘hete’ landbouwgronden bij Lelystad, Dronten en Oppenhuizen, gronden waarvan Holland Estate verwachtte dat deze snel in waarde zouden stijgen wegens plannen voor woningbouw. Holland Estate ging in 2009 echter failliet, waarna de eiser en – zo blijkt uit het vonnis – meerdere andere speculanten met lege handen achter bleven.

De toenmalige Kamer van Toezicht voor het notariaat in Almelo legde de notaris die de betreffende akten passeerde reeds in 2012 een berisping op wegens schending van zijn zorgplicht. Daarbij zou de notaris wel heel nauwe banden met Holland Estate hebben gehad en was hij eerder partij dan een onafhankelijk tussenpersoon. Ook werd de notaris in 2014 al eens door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden veroordeeld tot betaling van schadevergoedingen aan enkele andere gedupeerden in de zaak.

Zodoende staat ook in dit geval voor de rechtbank Overijssel vast dat de schade van deze eiser, die helemaal geen ervaringen had met dergelijke beleggingen in landbouwgrond, is veroorzaakt door beroepsfouten van de notaris. ‘Dat de notaris [eiser] niet van tevoren heeft gewaarschuwd voor de risico’s van deze speculatieve belegging levert een beroepsfout op,’ aldus de rechter in een op 3 maart gepubliceerde uitspraak van 22 februari. ‘Een behoorlijke nakoming van de waarschuwingsplicht door de notaris zou tenminste hebben ingehouden dat de notaris persoonlijk aan [eiser] de kenmerken van de door hem af te sluiten leningen onder diens aandacht bracht, en dat de notaris vervolgens ook verifieerde of [eiser] deze kenmerken begreep’.

Het is volgens de rechtbank ‘evident’ dat de notaris meerdere beroepsfouten heeft gemaakt. Hoewel de eiser volgens de rechtbank ook zichzelf beter had moeten informeren over het karakter van de leningen – zeker in het licht van zijn onervarenheid ermee –, is zijn schade wel degelijk veroorzaakt door meerdere fouten van en onvoldoende informatie door de notaris, aldus de rechtbank. Eigen schuld van de eiser speelt daarom deels mee: 35% van het schadebedrag komt voor zijn eigen rekening. De notaris moet drie ton schadevergoeding betalen.

Klik hier voor de uitspraak 

 

 

    | Mail de redactie | Print