Notarissen melden 65% meer ongebruikelijke transacties

Notarissen hebben in 2018 65% meer ongebruikelijke transacties gemeld dan in 2017: het aantal meldingen vanuit het notariaat steeg van 486 naar 800. Dit meldt de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU) in haar jaarverslag. Vanuit de advocatuur kwamen slechts 22 meldingen, tegenover 10 meldingen in 2017.

Er werd vorig jaar in Nederland een recordaantal transacties als ongebruikelijk aangemeld, meldt de FIU: 753.352 in totaal. Het leeuwendeel van de meldingen is afkomstig van banken en creditcardmaatschappijen. Van alle meldingen hielden 358.609 transacties verband met door de Europese Commissie aangemerkte risicolanden, zoals Irak of Jemen. Deze worden per definitie als ongebruikelijk aangemerkt: zonder ze mee te rekenen komt het aantal gemelde ongebruikelijke transacties in 2018 uit op 394.743, 10% meer dan in 2017.

In totaal waren er vorig jaar 211 notarissen die de 800 ongebruikelijke transacties hebben gemeld – tegenover 172 in 2017 –, en twaalf advocaten. De 22 meldingen uit de advocatuur in 2018 waren afkomstig van twaalf advocaten, aldus de kengetallen van FIU-Nederland.

Van de door notarissen gemelde transacties werden er uiteindelijk 170 als verdacht aangemerkt, tegenover 100 transacties in 2017. Van de 22 door advocaten gemelde transacties waren er twee daadwerkelijk verdacht. In totaal verklaarde de FIU-Nederland vorig jaar 57.950 transacties verdacht, met een totale waarde van meer dan 9,5 miljard euro. In 2017 was dit nog 6,7 miljard euro.

Notarissen en advocaten zijn verplicht om ongebruikelijke transacties te melden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het niet melden van zulke transacties of het nalaten van aanvullend onderzoek kan leiden tot tuchtrechtelijke maatregelen.

 

    | Mail de redactie | Print