Ontslagverzoek inzake rechter "per toeval" openbaar

Het ontslagverzoek dat de Maastrichtse advocaat F. Tripels indiende bij de procureur-generaal van de Hoge Raad ten aanzien van Dordrechtse kantonrechter E. Rentema, is "per toeval" in de openbaarheid gekomen. Dat zegt de advocaat desgevraagd. "Zolang zaken onder de rechter zijn, dient de advocaat zich in de media terughoudend op te stellen. Om dezelfde reden geef ik mijn brief aan de procureur-generaal op dit moment niet vrij," aldus Tripels.

Het ontslagverzoek werd openbaar via het AD en Trouw, die volgens Tripels per toeval de rechtszitting in hoger beroep bij het Hof Den Haag bijwoonden. Tijdens die zitting zei Tripels onder meer dat het de kantonrechter aan "professionele distantie" had ontbroken. Naast het ontslagverzoek bij procureur-generaal J. Fokkens, diende Tripels ook een klacht in bij de president van de rechtbank Dordrecht.

Rechter Rentema stelde in april van dit jaar een bekende van hem, projectontwikkelaar A. van Pelt, in het gelijk in een civiele procedure. Rentema oordeelde dat Van Pelt restaurant De Grote Griek - de eigenaar is cliƫnt van Tripels - in verband met een renovatie van een winkelcentrum mocht ontruimen. Volgens Tripels waren Rentema en Van Pelt echter buren van elkaar, en zouden ze ook zakelijke banden onderhouden. Het AD ontdekte dat Rentema in 1991, hij was toen nog advocaat, een stuk grond kocht van Van Pelt.

Tripels stelt dat Rentema zich uit de zaak had moeten terugtrekken. Volgens de advocaat is het gedrag van de rechter in strijd met de "Leidraad onpartijdigheid van de rechter" uit 2004. Daarin staat onder 6, aanbeveling 2: "De rechter zorgt ervoor geen zaak te behandelen waarbij als procespartij iemand uit zijn persoonlijke en/of zakelijke kennissenkring betrokken is."

Marius Duker van het kabinet van de procureur-generaal doet geen inhoudelijke mededelingen over de zaak. Wel bevestigt hij dat het verzoek van Tripels is binnengekomen, en dat het aan de procureur-generaal is om te bepalen wat er verder mee gebeurt. Het is nog onduidelijk of de beslissing van de procureur-generaal publiekelijk bekend zal worden gemaakt. "Er zijn zo weinig van dit soort verzoeken, dat er geen vaste lijn bestaat in de afhandeling ervan."


    | Mail de redactie | Print