Optimisme kleinere advocatenkantoren is tanende

Kleine advocatenkantoren (tot 30 advocaten) zijn minder optimistisch over de toekomst dan een jaar geleden. Iets meer dan de helft van hen verwacht komend jaar meer omzet en winst te maken dan een jaar eerder, blijkt uit de Benchmark Advocatuur 2019 van Wolters Kluwer. In 2018 verwachtte nog ruim drie kwart van de kleinere kantoren omzet- en winstgroei.

Voor het onderzoek is een onderscheid gemaakt tussen advocatenkantoren in de Randstad en de rest van het land: er deden zodoende 113 Randstadkantoren en 103 ‘regiokantoren’ mee. In de Randstad zijn de uurtarieven gemiddeld iets gedaald ten opzichte van vorig jaar, in de regio zijn ze juist gestegen. Het gemiddelde uurtarief van de randstadkantoren daalde iets naar 223 euro (-3 euro), terwijl ze gemiddeld 5,1 declarabele uren per dag werken. Bij de regiokantoren ligt het aantal declarabele uren per dag net als vorig jaar gemiddeld iets hoger: 5,2 uur, waarvoor zij gemiddeld 210 euro per uur rekenen (+9 euro). Het uurtarief van nichekantoren ligt gemiddeld 11% hoger dan bij full-service kantoren.

Een jaar geleden verwachtte ruim 80% van de randstadkantoren groeiende omzet- en winstcijfers. Deze verwachtingen zijn in de nieuwe benchmark gedaald naar 60% (omzet, -24%) en 54% (winst, -31%). Van de regiokantoren denkt nog 54% meer omzet te behalen (-22%) en houdt 52% rekening met meer winst (-26%).

Verder verwachten minder kleine en middelgrote kantoren komend jaar te groeien in termen van aantallen fee earners en juridisch medewerkers. Circa de helft denkt dat nu het aantal advocaten stabiel blijft, rond de 80% verwacht zelfs dat het aantal juridische medewerkers gelijk blijft (was 60%). Al met al verwacht vijf op de tien randstadkantoren weldegelijk te groeien, en vier op de tien regiokantoren. Bij de nichekantoren verwacht zes op de tien dat het aantal FTE hetzelfde blijft.

Dit beeld sluit enigszins aan op een van de oplossingen waarmee kantoren hun winst denken te  vergroten. Van de regiokantoren zegt 28% dit te willen doen door de overhead te verlagen – overigens tegenover 13% van de randstadkantoren –. Alle respondenten willen de winst echter vooral verhogen door middel van uitbreiding van het cliëntenbestand en verhoging van het aantal declarabele uren. Verder valt volgens de onderzoekers nog op dat 43% van de kantoren heeft aangegeven de visie en strategievorming te willen verbeteren.

De Benchmark Advocatuur 2019 is hier te downloaden

 

    | Mail de redactie | Print