Scriptieprijs over insolventierecht van Buren voor Ramon Vastmans

Advocatenkantoor Buren heeft voor de eerste keer een scriptieprijs voor het insolventierecht uitgereikt. Ramon Vastmans sleepte de prijs vorige week in de wacht met zijn masterscriptie ‘De positie van de licentienemer bij faillissement van de licentiegever’, geschreven aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Volgens de jury die zich boog over alle inzendingen heeft Vastmans gekozen voor ‘een telkens belangrijker wordend thema van het licentiëren van IP-rechten’. ‘De auteur ontwikkelt een heldere, brede vraagstelling, etaleert een brede kennis over het onderwerp, biedt een diepgaande behandeling van wetgeving, rechtspraak en literatuur en hoe deze worstelen met het vermogensrechtelijk inkaderen van een licentie, de rechtspositie van de licentienemer ten opzichte van de curator in geval van faillissement en de positie van een licentienemer nadat de curator het desbetreffende IE-recht aan een derde heeft verkocht. Met behulp van een analytische en kritische bespreking van het Amerikaanse recht op dit punt komt de auteur met enkele bruikbare voorstellen tot verbetering van de Nederlandse wetgeving.’

Er waren naast Vastmans drie andere genomineerden. Steffie van den Bosch kreeg van de jury een eervolle vermelding voor haar scriptie ‘De Pre-pack in de Nederlandse praktijk: Een empirisch onderzoek vanuit economisch perspectief’. Ook waren er scripties genomineerd van Mike Smeets (‘De pijler fraudebestrijding van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht in het licht van het nemo-tenetur beginsel’) en Noëlle van Steenoven (‘De Wet versterking positie curator’). Alle scripties zijn gepubliceerd op de website van Buren.

Met de prijs hoopt Buren de interesse in het insolventierecht te vergroten. Scripties over het onderwerp die na 1 juli 2017 werden beoordeeld met het cijfer 8 of hoger, kwamen in aanmerking. De jury bestond uit prof. mr. B. Wessels (emeritus hoogleraar internationaal insolventierecht aan de Universiteit Leiden), H.J. de Kloe (universitair docent Insolventierecht aan Erasmus Universiteit in Rotterdam) en M.J.H. Vermeeren (advocaat en partner herstructurering en insolventie bij Buren).

 

    | Mail de redactie | Print