Vernietiging door de Hoge Raad... en dan?

Gemiddeld 33% van de cassatieberoepen slaagt. In dat geval wordt de uitspraak van het hof vernietigd. Hoe gaat het dan verder? Het team Cassatie van Ekelmans & Meijer denkt daar regelmatig over mee. Is er bijvoorbeeld ruimte voor nieuwe feiten en nieuwe eisen?

Na cassatie kijkt een ander hof naar de zaak. Er is dan vrijwel geen plaats meer om nieuwe feiten aan te voeren.

In appel moeten namelijk alle grieven, nieuwe feiten en verweren in het eerste processtuk staan. Op deze regel bestaan drie uitzonderingen. Zo kan de wederpartij toestemming geven dat een nieuw punt wordt aangevoerd. Ook de aard van de procedure kan dat meebrengen. Denk aan procedures over omgangsregelingen en alimentatie. Tenslotte kan er sprake zijn van nieuwe ontwikkelingen.

Een sprekend voorbeeld van dit laatste is de volgende zaak over schilderijenzwendel.

Twee kunstverzamelaars A en B procederen jarenlang tegen elkaar over de vraag wie van hen de eigenaar is van een authentieke ‘Willem Koekkoek’. Nadat het procesdebat bij het hof al is gesloten, duikt ineens een verkoopfactuur op die aantoont dat A het schilderij heeft gekocht. B blijkt dit stuk jarenlang opzettelijk achter te hebben gehouden.

A krijgt in cassatie voor elkaar dat het arrest (om een andere reden) wordt vernietigd. Daarná breidt A zijn eis uit. A wil al zijn proceskosten op B kunnen verhalen. Het hof laat deze eisvermeerdering toe. Ook de Hoge Raad oordeelt dat dit toelaatbaar is, omdat A het bedrog van B in het eerste appel nog niet kende.

Meer informatie? Kijk op www.cassatie.nl of neem contact op met David de Knijff via deknijff@ekelmansenmeijer.nl, 070-3746308

    | Mail de redactie | Print