Vrouwen in de top: advocatuur onder de middenmoot

Afgezet tegen andere sectoren bevindt de advocatuur zich onder de middenmoot als het gaat over de hoeveelheid vrouwen in de top: 20,4%. Dit blijkt uit de onlangs gepubliceerde Monitor Talent naar de Top 2018. Slechts twee van de veertien advocatenkantoren die nog deelnemen aan Talent naar de Top hebben op dit vlak hun eigen doel inmiddels gehaald.

Door Joris Rietbroek 

Sinds 2008 ondertekenden 268 Nederlandse organisaties uit diverse sectoren het Charter Talent naar de Top. In 2018 waren er nog 165 over die informatie aanleverden over het aantal vrouwen in de top. Onder hen veertien Nederlandse top 50 advocatenkantoren, van de negentien kantoren die zich sinds 2008 verbonden aan het programma. In 2017 dienden nog elf deelnemende advocatenkantoren gegevens over de hoeveelheid vrouwen in bestuur en partnership in.

De deelnemende werkgevers- en werknemersorganisaties en ‘overheid en publieke sector’ scoren veruit het beste op het aantal vrouwen in de top: respectievelijk 46,9% en 35,5%. Aan de hand van de gegevens van de deelnemende kantoren kwam de advocatuur over 2018 uit op 20,4% vrouwen in de top, onder bijvoorbeeld financiële instellingen en verzekeraars (meer dan 25%).


Bron: Monitor Talent naar de Top

Van de veertien kantoren die een inkijkje geven, hebben er slechts twee gedurende 2018 hun zelfopgelegde doelstelling al gehaald: Baker McKenzie (30% vrouwen in de top) en Kennedy Van der Laan (37%, in 2017 nog 32%). Bij acht kantoren steeg het aantal vrouwen in de partnership en het bestuur iets, bij zes kantoren daalde dit aantal juist, laat staan dat zij hun eigen doelstelling al hebben gehaald. Pels Rijcken en Van Doorne staan in De Stand van de Advocatuur het hoogst qua percentage vrouwelijke partners, maar leverden voor Talent naar de Top geen cijfers meer aan.

DLA Piper, Dentons Boekel en CMS hebben sinds hun committering aan het project inmiddels zelfs minder vrouwen in de top dan in het jaar waaraan zij zich committeerden aan het programma, zoals te zien is in de onderstaande tabel uit de jongste Monitor Talent naar de Top.


Bron: Monitor Talent naar de Top 2018. a = geen gegevens aangeleverd. c = uitgetreden 

Vanuit Talent naar de Top is afgelopen jaar een nieuwe pilot gestart om ook de culturele diversiteit op de Nederlandse werkvloer te verbeteren. Vanuit de advocatuur doen Allen & Overy en NautaDutilh hieraan mee. Volgens de monitor bevinden de meeste pilotorganisaties zich momenteel nog in de verkennende fase – of ze zijn net gestart –.

Bovendien ervaren zij het als ‘lastig om gegevens te verzamelen over de groep medewerkers voor wie het culturele diversiteitsbeleid bedoeld is’. Allen & Overy-bestuursvoorzitter Brechje van der Velden bevestigde dit bij de aankondiging van de pilot al: “Het is ingewikkeld, want je wilt hierop eigenlijk niet registreren. Wij willen dat iedereen zich hier thuis moet kunnen voelen.”

Deze week is overigens ook de nieuwe Female Board Index gepresenteerd, waaruit blijkt dat er anno 2019 meer vrouwen dan ooit zitting hebben in de top van beursgenoteerde bedrijven. Het aantal vrouwelijke bestuurders steeg van 5,7% naar 8,5% en het aantal vrouwelijke commissarissen van 25,1% naar 26,8%. Verder was bijna een kwart van alle afgelopen jaar benoemde bestuurders een vrouw.

Dit artikel is aangepast nadat er in het advocatuuroverzicht van Talent naar de Top een fout bleek te zitten. CMS heeft niet 19%, maar ruim 25% vrouwen in de top, waardoor tevens het gemiddelde van de advocatuur iets wordt opgekrikt, van 19,9 naar 20,4%. 

    | Mail de redactie | Print