Kantonrechter: een-tweetje incassobureau en advocaat ondoorgrondelijk en gebrekkig

Incassobureau Graydon en een advocaat van Van Veen Advocaten in Ede hebben volgens de rechtbank Limburg een cliënt in het pak genaaid: er was sprake van een ‘onvolledige verkenning van procesrisico’s, van onvoldoende waarschuwen voor de mogelijk fatale afloop van processuele actie en gebrekkige begeleiding van de cliënt in het totale proces’. Graydon en en de advocaat hadden cliënt een ‘lange lijdensweg maar ook een fiks bedrag aan advocaatkosten’ kunnen besparen.

Door Lucien Wopereis

De kantonrechter steekt zijn ergernis over de werkwijze van Graydon en advocatenrelatie Van Veen niet onder stoelen of banken. Klanten in het midden- en kleinbedrijf worden naar binnen gelokt met de ‘GRAYDON INCASSO KENNISMAKINGSACTIE’ (hoofdletters in de uitspraak, L.W.), maar binnen een maand zit de cliënt in deze zaak al vast aan een door Graydon ingeschakelde advocaat: die verricht een ‘legal scan’ met het advies om te gaan procederen. Uitkomst van die procedure: de cliënt, een dakdekkersbedrijf, moet een eigen vordering van 40.000 euro inslikken, en zelf 3.000 betalen aan een debiteur. Uiteindelijke rekening van de advocaat: ruim 22.000 euro.

Volgens de kantonrechter is de wijze van klantenwerving door Graydon ‘ondoorzichtelijk’, worden ‘argeloze’ klanten blij gemaakt met een zogenaamd ‘kosteloos minnelijk incassotraject (maar dan wel op basis van een zekere ‘no cure no pay’)’ en blijft ‘volstrekt onduidelijk’ welke inspanningen het incassobureau heeft verricht om de vordering van de cliënt te innen. ‘Het tijdsverloop tussen 20 juni 2011 (volgens Graydon de datum waarop zij van [gedaagde] de opdracht tot inasso verwierf) en 20 juli 2011 (datum ‘legal scan’ mr. [naam advocaat]) doet vermoeden dat Graydon nauwelijks tijd en energie in de exploratie van het probleem en vervolgens in incassowerk heeft gestoken,’ schrijft de kantonrechter.

De legal scan van de advocaat was een ‘heel optimistische doch weinig diepgaande visie op een te voeren gerechtelijke procedure. (...) De risico’s als gevolg van een of meerdere door de wederpartij gevoerde verweren zijn niet in kaart gebracht noch gekwantificeerd.’

Volgens de kantonrechter hadden Graydon en Van Veen de cliënt veel sneller moeten waarschuwen dat het incassotraject zich tegen hem zou kunnen keren. ‘De verleende gecombineerde opdracht – eerst incasso en dan een via haar hulppersoon gevoerde gerechtelijke actie – is zodanig gebrekkig uitgevoerd dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is van gedaagde betaling van de slotfactuur te verlangen,’ aldus de kantonrechter.

Klik hier voor de uitspraak

    | Mail de redactie | Print