Nieuwe club: Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP) opgericht

De advocatuur is een nieuwe beroepsvereniging voor jonge advocaten rijker: de Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP). De VJP is per 6 juli 2017 opgericht door jonge litigation advocaten afkomstig van AKD, CMS, De Brauw Blackstone Westbroek, Lexence, Linklaters, Loyens & Loeff en Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. “We hopen in oktober op honderd leden te zitten.”

Het ontstaan van de vereniging is voortgekomen uit een brainstormsessie, waar onder meer de acht huidige bestuursleden aan deelnamen. Niet iedereen kende elkaar al op dat moment. “Maar we hadden gemeen dat we nog een vereniging misten waarbij jonge procesadvocaten elkaar kunnen ontmoeten,” vertelt bestuurslid Brigitta Jakic over de oprichting. “Je hebt natuurlijk wel de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVVP), maar daar ligt de gemiddelde leeftijd toch hoger. Op de borrels van de Jonge Balie kom je lang niet altijd procesadvocaten tegen.”

Vandaar dat de huidige bestuursleden de Vereniging Jonge Procesadvocaten oprichtten, waar naast advocaten met nul tot zeven jaar werkervaring overigens ook jonge rechters en officieren van justitie (in spe) of wetenschappers welkom zijn. “We willen de vereniging bewust toegankelijk houden voor een bredere groep juristen,” zegt Jakic. “We hopen in oktober op honderd leden te zitten.” In die maand moet ook de eerste lezing van de VJP plaatsvinden, die zal gaan over het getuigenverhoor, met sprekers uit zowel de advocatuur als de rechterlijke macht.

De VJP is van plan om ieder kwartaal zo’n lezing of minicongres te organiseren, met de bedoeling de interesse, kennis en vaardigheden van haar leden op het gebied van de civiele procespraktijk uit te breiden. De thema’s zullen variëren van juridisch inhoudelijke onderwerpen tot praktische vaardigheden, ethiek en gedragsrecht. Naast deze inhoudelijke bijeenkomsten organiseert de VJP borrels waar haar leden welkom zijn om hun netwerk uit te breiden en ervaringen te delen.

Het voltallige bestuur van de VJP bestaat uit Kerim van Oosten (Loyens & Loeff), Max Radovic (Loyens & Loeff), Tom Reker (Linklaters), Jelmer Feenstra (AKD), Anne Spaargaren (Lexence), Brigitta Jakic (CMS), Jorine ten Wolde (De Brauw Blackstone Westbroek) en Sharona Heeroma (Pels Rijcken).

Lid worden is mogelijk via de website van de VJP

 

    | Mail de redactie | Print