Notaris laat onderzoek wilsbekwaamheid hoogbejaarde cliënt na: schorsing

Een notaris uit Nijmegen is eerder deze maand twee weken geschorst omdat hij bij het passeren van een testament geen onderzoek had gedaan naar de wilsbekwaamheid van een 91-jarige testateur. Ook verwijt de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden hem dat hij het testament besprak en passeerde in het bijzijn van twee van hun kinderen.

De notaris passeert begin 2019 twee testamenten van een hoogbejaard echtpaar, waarbij een zoon en een dochter aanwezig zijn. Volgens vier klagers is de notaris onzorgvuldig geweest, omdat hij geen onderzoek instelde naar de geestelijke vermogens van de 91-jarige vader, hoewel er aanwijzingen waren dat dit nodig was. Zo sprak de man nauwelijks tijdens het gesprek met de notaris, die zich bovendien had kunnen laten beïnvloeden door de zoon en de dochter. Toch zag de notaris geen belemmering om de akte te passeren.

‘Onder deze concrete omstandigheden had de notaris naar het oordeel van de Kamer ten minste gerede twijfel over de wilsbekwaamheid van testateur behoren te hebben en het Stappenplan beoordeling wilsbekwaamheid notariële dienstverlening moeten toepassen,’ aldus de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden in een eind vorige week gepubliceerde uitspraak van 10 juli. ‘De notaris had volgens het Stappenplan ten minste extra tijd moeten uittrekken voor het bespreken van de zaak en dat ook onder vier ogen, althans uitsluitend met testateur en testatrice behoren te doen, ter bescherming tegen eventuele beïnvloeding door derden.’

De Nijmeegse notaris vond de vertrouwdheid die de aanwezigheid van de kinderen met zich meebracht echter belangrijker, verklaarde hij tegenover de Kamer, ook al was hij zich ervan bewust van dat het gesprek uitsluitend moest gaan over de wensen van de testateur en de testatrice.

Dat vindt de notariskamer geen geldig excuus: ‘Als uitgangspunt geldt dat het tot de kernverantwoordelijkheid van de notaris behoort om te waken voor een vrije en onafhankelijke wilsvorming van de testateur. De notaris dient dan ook al het nodige te doen om zich ervan te vergewissen dat de testateur bij het vormen en uiten van zijn of haar wil niet op ongewenste wijze is beïnvloed door (de aanwezigheid van) een derde.’

Nu dit wel is gebeurd, legt de Kamer de notaris een schorsing van twee weken op, evenals een kostenveroordeling à 3.500 euro.

Klik hier voor de uitspraak

 

    | Mail de redactie | Print