Slordigheid nekt 'lichtvaardige' Meppelse notaris: ontzetting uit ambt

Een notaris uit Meppel is eind juli uit het ambt ontzet door de Kamer voor het Notariaat Arnhem-Leeuwarden na klachten van het Bureau Financieel Toezicht (BFT). Op meerdere gepasseerde aktes bleek zijn handtekening of die van een gemachtigde te ontbreken. Daarbij passeerde hij tientallen aktes buiten zijn vestigingsplaats, wat volgens het BFT een - verboden - bijlocatie impliceert.

Het BFT ontdekte de verschillende malversaties in de tussen 1 januari en 16 april 2015 gepasseerde aktes tijdens een onderzoek op het notariskantoor, zo blijkt uit de dinsdag gepubliceerde uitspraak van de Kamer voor het Notariaat. Niet alleen ontbraken er in zeker zeven gevallen handtekeningen, ook bleken er hypotheekaktes te zijn gepasseerd waarbij de gemachtigde van enkele banken niet fysiek aanwezig was geweest.

‘De notaris passeerde de akte en vermeldde daarin in strijd met de werkelijkheid de aanwezigheid van de gemachtigde’, aldus het BFT. ‘De gemachtigde ondertekende de akte pas op een later tijdstip op het kantoor van de notaris’ […] Het ontbreken van ondertekening betekent een gebrek aan authenticiteit van de akte, met nietigheid van de akte als gevolg’.

Daarnaast bleken er van de ruim vierhonderd door het BFT onderzochte minuutaktes liefst vijftig te zijn gepasseerd buiten Meppel. ‘Zo werden in de periode 1 tot en met 15 april 2015 op een totaal van 422 minuutaktes 33 akten gepasseerd in de gemeente B., derhalve 7.8% van het totaal van de in deze periode door de notaris gepasseerde aktes’.

De notaris erkende tijdens de zitting bij de Kamer voor het Notariaat dat de betreffende aktes niet goed waren ondertekend en dat hij inmiddels contact met de betreffende banken had opgenomen om de fouten te herstellen. Dat weerhoudt de kamer er niet van om de ‘hoogst onzorgvuldig’ handelende notaris uit het ambt te ontzetten.

‘Het getuigt van grote slordigheid en een gebrek aan controle dat een fout als de onderhavige op het kantoor van de notaris kon plaatsvinden’, aldus de tuchtrechter. ‘Fouten als deze mag een notaris niet maken. Zou het een enkele maal niet ondertekenen nog als een incident beschouwd kunnen worden, ten deze is de fout in de periode 15 januari tot 1 april 2015 zeven keer gemaakt. Dit duidt op structureel onvoldoende zorgvuldig werken’.

Ook de werkwijze dat de gemachtigde of een kantoormedewerkster op een later moment een akte tekende is ‘een notaris onwaardig’. En daarbij overtrad hij de normen door er in wezen een bijkantoor op na te houden, bevestigt de kamer. ‘Volgens vaste jurisprudentie is sprake van het in artikel 13 Wna verboden houden van een bijkantoor, wanneer meer dan 1% van de akten op een andere plaats van die de vestigingsplaats verleden zijn’.

Klik hier voor de uitspraak (PDF)

    | Mail de redactie | Print