Strafrechtkantoren stoppen met bewerkelijke zaken zonder vergoeding

Een van ’s lands grootste strafrechtkantoren, Cleerdin & Hamer, stopt met de behandeling van bewerkelijke en forfaitaire zaken zolang hier geen redelijke vergoeding tegenover staat. Dit staat in een dinsdag verstuurde brief aan de Raad voor Rechtsbijstand. Andere strafrechtkantoren worden opgeroepen dit voorbeeld te volgen. Onder anderen de kantoren Spong en Ficq & Partners laten weten dit graag te doen. 'De grens is bereikt.'

Door Joris Rietbroek

De brief aan Raad voor Rechtsbijstand-directeur Gerritsen is geschreven door Cleerdin & Hamer-partner Sander Janssen, onder meer advocaat van Willem Holleeder. De leden van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) kregen de brief ook toegestuurd, inclusief de oproep om massaal mee te doen. ‘Alleen als we dat allemaal doen, gaat er daadwerkelijk toe leiden iets veranderen. Als ik dit alleen of met maar een klein groepje collega’s doe, heeft het natuurlijk geen zin.’ Janssen schrijft verder sympathie te hebben voor de advocatenstakingen van deze week, maar dat hij er geen vertrouwen in heeft dat dit tot veranderingen zal leiden.

In zijn brief schetst hij onder meer hoe een advocaat van zijn kantoor alleen al twintig uur kwijt was in een ontnemingszaak – pleitnota van 12 pagina’s, anderhalf uur zitting –, tegen een maximale vergoeding van 300 euro (15 euro per uur). In een andere stevige zaak – diefstal met geweld, vijf jaar cel voor een medeverdachte – heeft een advocaat al 24 uur besteed terwijl de zitting nog moet plaatsvinden en er nog geen pleitnota geschreven is. Ook hiervoor wees de raad geen extra vergoeding toe, terwijl ‘de kosten blijven doorlopen’ en er zo in wezen tegen verlies wordt gewerkt, schrijft Janssen.

In deze laatste zaak staakt Cleerdin & Hamer dan ook de rechtsbijstand, en het blijft niet bij die ene zaak. “Het spijt me u te moeten mededelen dat de grens is bereikt,” zo staat in de brief aan de raad. “Wij zullen in deze laatste zaak Rechtbank, Openbaar Ministerie en cliënt laten weten dat de verdediging niet kan worden voortgezet. Ook in andere zaken zullen de advocaten van mijn kantoor en ikzelf vanaf dit moment geen werkzaamheden meer verrichten wanneer daar geen vergoeding tegenover staat.”

Met de Holleeder-zaak nog in volle gang loopt Janssen weliswaar niet zelf tegen de vergoedingsproblemen aan. Maar ‘de belangrijkste reden voor dit alles is niet mijn eigen inkomen. Het is de overtuiging dat als er niets verandert […], het voor rechtzoekenden onmogelijk wordt zich van goede rechtsbijstand te voorzien en zich teweer te stellen tegen de overmacht die de Staat steeds vaker tegen zijn burgers in het geweer brengt.’

Janssen en zijn kantoor zijn zich er overigens terdege van bewust dat de Raad voor Rechtsbijstand enkel Haags beleid uitvoert en zodoende niet de vijand is. ‘Ik heb de overtuiging dat u ook niet gelukkig bent met de situatie van de laatste jaren en ook wel inziet dat het zo niet langer kan. Wellicht dat deze beslissing een steuntje in de rug kan zijn om te proberen dit aan uw opdrachtgevers van het ministerie duidelijk te maken, al ben ik de eerste om te erkennen dat u het wat dat betreft (net als wij) momenteel ook niet zo getroffen heeft.’

Een van de eerste publieke reacties op de oproep was woensdagmorgen afkomstig van Ficq & Partners. Het kantoor meldt op Twitter: ‘De grens is inderdaad bereikt. Ook wij zullen ons aansluiten bij dit goede initiatief.’ Ook de kantoren Spong, Kuijpers-Nillesen, Jebbink Soeteman en Vlug Huisman Maarsingh Strafpleiters laten weten gehoor te geven aan de oproep. Advocaat Jan Vlug van het laatstgenoemde kantoor uit Deventer deed eind vorig jaar in een open brief al eens opriep tot een algehele staking van advocaten en de rechtspraak.

    | Mail de redactie | Print