Jaar voorwaardelijk en tachtig uur taakstraf wegens lastercampagne tegen curator

De rechtbank Limbrug heeft een man veroordeeld tot een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf en tachtig uur taakstraf wegens 'wederrechtelijke en stelselmatige inbreuk' op de persoonlijke levenssfeer van een curator. De man, die het niet eens is met de wijze waarop de curator een faillissement heeft afgehandeld, stuurde gedurende vijf jaar smadelijke brieven aan cliënten en instanties en publiceerde ook over de curator op internet.

De curator geeft aan zwaar te lijden onder het publicitaire geweld van de man. Hij doet drie keer aangifte bij de politie. ‘Door de aanhoudende smaad(schrift) leed ik en lijd ik hieronder. Ik ben bang dat ook mijn gezin hieronder lijdt. Ik ben bang dat [verdachte] straks verder gaat. Geestelijk kan ik dit niet langer verwerken,’ verklaart hij.

De gefailleerde man stelt dat hij ‘curatorfraude’ aan de orde wil stellen, en dus handelt in het algemeen belang. Ook beweert hij dat hij de curator wil bewegen tot een gesprek met hem en andere gedupeerden.

De rechtbank is van oordeel dat ‘de teneur van de (mail)berichten dermate laatdunkend is geweest dat dit niet anders kan worden gezien als mede een inbreuk in het leven van de curator als persoon. De mate waarin dit is gebeurd en de aard van de berichten zijn zodanig geweest dat dit ook doorwerkt in de persoonlijke levenssfeer en de persoonlijke integriteit van de curator.’

Ook kan volgens de rechtbank ‘de beweerdelijke dienstbaarheid aan het algemeen belang’ niet gelden. ‘De rechtbank is van oordeel dat noch in het geschreven, noch in het ongeschreven recht een grond bestaat die het rechtvaardigt dat verdachte een inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van aangever [slachtoffer]. Bovendien is aan de zijde van de verdediging een dergelijke grond niet in concreto aangevoerd.’

Eigenlijk is een onvoorwaardelijke gevangenisstraf aangewezen, stelt de rechtbank. ‘Evenwel, gelet op het tijdsverloop, waarin verdachte zich sinds de schorsing van de voorlopige hechtenis aan de gestelde voorwaarden heeft gehouden, is de rechtbank van oordeel dat dit thans niet meer opportuun is.’ De man krijgt wel een jaar voorwaardelijk, tachtig uur taakstraf, een contactverbod en een schadevergoedingsmaatregel van duizend euro opgelegd.

Klik hier voor de uitspraak

    | Mail de redactie | Print