Na ‘goed diner en wat wijn’: tachtig telefoontjes rechtstreeks naar wederpartij

Een huurgeschil werd beëindigd met een vaststellingsovereenkomst, op grond waarvan een huurder een bedrag moest betalen aan de verhuurder. Het geld werd echter gestort op een verkeerde, want geblokkeerde, rekening. Daarop pakt de advocaat van de verhuurder vanaf 21.30 uur de telefoon en gaat furieus bellen, rechtstreeks met de huurder. Dat deed hij ‘zo’n tachtig keer’, resulterend in twintig voicemailberichten.

Volgens de advocaat was hij ‘verbijsterd’ door de actie van de huurder, ‘vooral omdat verweerder al het hele jaar met zijn cliënt bezig was om diens liquiditeitsdruk te verlichten en de contacten tussen zijn cliënt en de bank goed te houden’. Het was daarom nodig dat al het geld van zijn cliënt op de rekening-courant binnenkwam, en dat werd met deze betaling verhinderd.

In de voicemails laat de advocaat zich weinig vleiend uit over de advocaat van de huurder. Die zou de huurder hebben ‘verneukt’. De bellende advocaat biedt later zijn verontschuldigingen aan voor zijn ‘onbezonnen handelen’. Hij wijst er daarbij op dat hij wijn had genuttigd tijdens een goed diner, en daarna de telefoon had gepakt.

De Raad van Discipline in het ressort Arnhem-Leeuwarden verklaart het dekenbezwaar gegrond en legt een voorwaardelijke schorsing van acht weken op, en een boete van 2.500 euro. Verweerder heeft met zijn ‘uitlatingen niet alleen onwaarheden verkondigd maar ook het vertrouwen van mr. N. (advocaat wederpartij, red.) geschaad’.

Daarnaast heeft verweerder zich volgens de Raad op intimiderende wijze gedragen, niet alleen wat woorden betreft maar ook door de aard en de duur van de stalking. ‘De raad acht dit bijzonder ernstig, advocaatonwaardig en onacceptabel. Dat verweerder zich kennelijk onder enige invloed van (een goed diner met) alcohol zo heeft laten gaan, is een omstandigheid die voor rekening van verweerder dient te blijven en vormt geen rechtvaardiging voor zijn gedrag.’

Bij de strafmaat weegt de Raad ook het tuchtrechtelijke verleden mee. ‘Verweerder is al meerdere malen tuchtrechtelijk veroordeeld in financieel gerelateerde kwesties. Deze omstandigheden vragen om een zware maatregel.’

Klik hier voor de beslissing

    | Mail de redactie | Print